Logo vierklank.nl
Voedselbankvoorzitter Jolanda van Hulst.
Voedselbankvoorzitter Jolanda van Hulst. (Foto: )

Voedselbank nog steeds noodzakelijk

In 2010 moest er in de gemeente De Bilt een uitgiftepunt komen van Voedselbank Zeist omdat steeds meer gezinnen in De Bilt voedselhulp nodig hadden. Dus bestaat de Biltse Voedselbank in 2021 alweer 10 jaar. 10 jaar Een gesprek met voorzitter Jolanda van Hulst.

‘Op zich is dit lustrum schrijnend, maar we zijn er trots op dat we de Voedselbank draaiend kunnen houden, steeds gezonder voedsel uitgeven en dat doen met een ontzettend leuke groep onbetaalde mensen. We hebben super gemotiveerde vrijwilligers en goede coördinatoren, met een duidelijke taakverdeling en een betrokken bestuur. Al onze mensen hebben een groot hart voor de Voedselbank’.

Motivatie
Op de vraag naar haar motivatie komt er een duidelijk antwoord: ‘Mijn motivatie haal ik uit mijn instelling, dat ik vind dat de Voedselbank heel bijzonder is doordat er geen enkele betaalde functie is binnen de Voedselbanken. Ik ben ervan overtuigd dat de Voedselbank niet nodig zou moeten zijn. We zijn in de maatschappij verkeerd bezig. We willen een inclusieve maatschappij, maar een steeds grotere groep valt buiten de boot en doet niet mee. Steeds meer mensen zijn afhankelijk en kunnen de hoge kosten niet meer opbrengen. Onder onze afnemers zijn stellen, die beiden een baan hebben en het niet redden. Met name de kinderen lijden hier erg onder. Mijn overtuiging is dat elk mens recht heeft op een gevulde voorraadkast, brood, en dagelijks gezond eten op tafel’.

Gezonder
‘Ja, daar streven we naar. Op de website kunnen mensen doneren met een donatieknop. Via onze social-media-kanalen is hier veel aandacht aan besteed. Met het geld dat op die manier binnenkomt worden gezonde producten gekocht bij de lokale winkeliers. Ook de gemeente draagt een steentje bij voor gezond voedsel. Wekelijks krijgen zo’n 130 huishoudens een voedselpakket, dat zijn zo’n 360 personen’.

Winkel
De Voedselbank was eerst een Voedselbankwinkel. Door corona moest dit teruggedraaid worden naar uitgifte voedselpakketten. Is er al zicht op weer werken via de winkelformule?
Jolanda: ’We hopen in het najaar weer een winkel te worden. We combineren deze stap met een nieuw administratief systeem. Daar hebben de afnemers geen last van, ze houden hun tijdslot, het enige is dat ze een ander nummer krijgen. Ook de gezelligheid van samen koffie drinken met de andere vrijwilligers kan ook nog niet. We missen het allemaal. We werken nog in kleine vaste teams, die onderling afstand houden, ook tijdens hun koffiepauze. We hopen in het najaar toch een barbecue te kunnen houden, traditioneel gesponsord door de lokale slager, maar we moeten afwachten of de coronamaatregelen dan versoepeld zijn’. 

Ondersteuning
Jolanda besluit: ‘Onze Voedselbank doet het goed. Maar we moeten een noodzakelijk kwaad zijn. Ons motto is ‘geen pakket zonder traject’. Onze afnemers kunnen maximaal drie jaar blijven. Gelukkig kunnen velen na gemiddeld anderhalf jaar weer zelfstandig verder. Elke drie maanden vindt er een herindicatie plaats. Afnemers worden begeleid om uit de problemen te komen. Dat is het doel van de Voedselbank-ondersteuning. Wij worden enorm gesteund door lokale organisaties. Ik ben wel eens bezorgd dat we dat niet voldoende zeggen of dat we iemand overslaan. Dus wil ik dit nogmaals doen; Heel erg veel dank aan iedereen die ons werk steunt’.         (Lucy Duindam). 

Meer berichten