Logo vierklank.nl
Mantelzorg is vanzelfsprekend en vaak liefdevol zorgen voor een naaste.
Mantelzorg is vanzelfsprekend en vaak liefdevol zorgen voor een naaste. (Foto: Angeline_Swinkels)

Mantelzorg in De Bilt

Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de gemeente De Bilt is dit minimaal 36 miljoen. Ook is berekend wat het kost wanneer alle mantelzorgers in De Bilt hun werk neerleggen. Dan zou dat de gemeente 81 tot 112 miljoen euro kosten. 

In de eerste plaats is mantelzorg vanzelfsprekend en vaak liefdevol zorgen voor een naaste. Vanwege deze emotionele band komt het meestal niet direct in mensen op om die zorg in geld uit te drukken. Toch is ook aan deze vorm van zorg een prijskaartje te hangen. Het onderzoek laat zien dat alle mantelzorgers samen een berg werk verzetten. 

In onze gemeente zijn jaarlijks 13.000 mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. Samen besteden zij ruim 3,9 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen 36 en 60 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers uit De Bilt maken daarnaast 5 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. De cijfers zijn indrukwekkend, maar dat is ook de praktijk weten ze bij Steunpunt Mantelzorg De Bilt. 

In de papieren
Als mantelzorgers uit De Bilt er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Voor De Bilt schat Ecorys die kosten tussen de 81 en 112 miljoen euro per jaar. Terwijl De Bilt vanuit het Rijk bij benadering 325.000 euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft of door mantelzorgers jaarlijks te waarderen. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten binnen de WMO zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. Dat betekent dat er niet wordt uitgegeven wat er voor mantelzorg wordt ontvangen. Zo was in De Bilt het besluit genomen om de jaarlijkse Mantelzorgwaardering af te schaffen. Onlangs heeft de Raad dit besluit voor 2021 teruggedraaid en wordt de waardering dit jaar bekostigd uit de eenmalige corona-steun van het Rijk. Voor de jaren daarna is het nog onzeker; veel hangt af van komende ontwikkelingen.         (Steunpunt Mantelzorg De Bilt) 

Meer berichten