Logo vierklank.nl
De ‘kernwoorden van Tony Kalma zijn ‘Openstaan, luisteren, vragen en ontvangen.
De ‘kernwoorden van Tony Kalma zijn ‘Openstaan, luisteren, vragen en ontvangen. (Foto: )

Boek beschrijft zoektocht naar God

Je eigen weg vinden vertelt wat er gebeurt als iemand zich niet meer laat insnoeren door ‘doe niet zo raar’ en haar weg vindt als medemens, hulpverlener, jeugdwerker en als kwetsbaar mens in een periode van ernstige lichamelijke en psychische ziekte.

door Henk van de Bunt

Een paar maanden voor een verhuizing kwam zij door het werk van haar man voor het eerst in Praag: ‘Ik werd geraakt door de gevolgen van de onderdrukking door de Russische bezetting; de wanhoop, angst en gebrek aan vreugde van velen. Ik herkende daar, vanuit mijn eigen opvoeding, de cultuur van onderdrukking. In een galerie kocht ik een wandtapijt wat zo treffend onderdrukking tot uiting bracht maar ook voor mij verbeeldde dat bevrijding daarvan mogelijk was. Met deze verkoopster kreeg ik contact en zij was een bijzondere vrouw, helper van velen die vochten voor de vrijheid. Toen haar dochter stierf en ze voor haar kleinkinderen ging bracht ik haar vele jaren de kleren van onze kinderen, want onze kinderen waren een jaar ouder dan haar kleinkinderen. Zij werd als een moeder voor mij toen mijn moeder om het leven kwam door een ongeluk. Ook ontmoette ik anderen die liefde hadden voor hun land en door kleine dingen te doen veel voor anderen betekenden’.

Boek
‘In 1975 had ze een diepe ervaring van Gods liefde die haar vervuilde met vreugde en ontving ze de opdracht om anderen het goede nieuws van de genezende kracht van Gods liefde te brengen’; aldus het intro van geestelijk verzorger Margriet van der Kooi bij het boek ‘Je eigen weg vinden’ van Bilthovense Tony Kalma. Tony Kalma woont in Bilthoven en is getrouwd met Nanne. Samen hebben ze drie kinderen en twee kleinkinderen. Tony heeft de opleiding maatschappelijk werk en contextuele therapie gedaan. Als docent verzorgt ze pastorale cursussen en thema-avonden. Ook trainde ze pastorale werkers in Tsjechië en Slowakije. Tony had een eigen praktijk voor pastorale contextuele hulpverlening. Binnen dit werk is gebed belangrijk voor haar: ‘Mijn eigen armen zijn tekort, maar God kan met Zijn liefde de mensen in de diepte bereiken’. Ze heeft een hart voor jonge mensen.

Praag
Vanaf 1983 begon Tony Kalma-Zwier in een kerk in Praag met pastoraal werk en sinds 1994 geeft zij regelmatig les op de theologische hogeschool, op conferenties in Praag en andere steden. Volgens Margriet gebruikt God Tony’s persoonlijkheid, onderwijs en geestelijke gaven om in mensen geloof wakker te maken en verlangen om meer tot bloei te komen. Tony deelt verhalen uit haar eigen leven, voorbeelden uit haar pastorale zorg en introduceerde de taal van symbolen en beelden. Tony houdt van het land Tsjechië en de mensen en schept een klimaat van aanvaarding, vertrouwen en vrijheid.

In november 2020 vertelde echtgenoot Nanne Kalma in een introductiebijeenkomst in de Bilthovense Centrumkerk over het ontstaan van het boek: ‘Ik kijk met dankbare verwondering terug op die 50 jaar, die Tony daar in Tsjechië werkzaam mocht zijn’. Tony Kalma stond aan de wieg van het kinderwerk van de CWN (werkgemeenschap van charismatische initiatieven) en pastoraat in Tsjechië. Ze vertelt in haar boek hoe ze met vallen en opstaan leert, dat ze er mag zijn en vrij mag worden van ‘zo hoort het nu eenmaal’. Het boek gaat over charismatische vernieuwing ‘over God, die mensen vernieuwt en door hen heen werkt en bemoedigt. Het boek is voortgekomen uit trainingen, die Tony zo’n 30 jaar verzorgde in Praag en na verzoeken van velen om te schrijven over mijn levenservaringen. In het najaar verschijnt het boek in het Tsjechisch.

Keuze
In Je eigen weg vinden neemt Tony Kalma je mee in haar zoektocht naar God. Dwars door de teleurstelling heen: jarenlang had ze in moeilijke situaties niets aan haar geloof. Langzaam openbaart zich een ander beeld van God en kan ze zich openen voor zijn liefde, zichzelf meer aanvaarden en openbloeien. Ze lag lang op de intensive care en leert nu leven met kanker. Ze ontdekte hoe ze in iedere situatie de keuze had om wat van haar leven te maken en te genieten van wat het leven voor goeds te bieden heeft. Tony beschrijft haar leven met God en anderen. Met ziekte en genezing, trauma en groei, verwachting en teleurstelling. En haar langdurige liefde voor Praag waar ze ook uitdeelt wat ze geleerd heeft.

Het boek is in voorraad bij de boekhandels in Bilthoven en De Bilt. Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@vierklank.nlmet in het onderwerp ‘Je eigen weg vinden’. De exemplaren worden onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.

Meer berichten