Logo vierklank.nl
Harman Kloos nieuw gemeenteraadslid voor de VVD-fractie
Harman Kloos nieuw gemeenteraadslid voor de VVD-fractie (Foto: )

Uit de gemeenteraad van 8 juli

Met een minuut stilte herdenkt burgemeester Sjoerd Potters Eric Balemans die op 2 juli op 59-jarige leeftijd overleed. ‘Eric Balemans heeft bijzonder veel betekend in het openbaar bestuur. Hij heeft als informateur en formateur de gemeente bijgestaan na de gemeenteraadsverkiezingen en er uiteindelijk mede voor heeft gezorgd dat er voor de zomer een nieuw bestuur kwam.’

door Guus Geebel

De raad besluit met 15 stemmen voor en 12 tegen de schriftelijk ingediende vragen door Forza De Bilt over planschade Bilthoven-Noord die op de agenda staan om mondeling behandeld te worden nu niet te behandelen, maar door te schuiven naar september. De daarna door Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) ingediende motie van afkeuring tegen de burgemeester krijgt alleen steun van Forza.

Nieuw Raadslid
Harman Kloos wordt na het afleggen van de ambtsbelofte geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van de VVD. Hij volgt Fred van Lemmen op die naar Bosch en Duin verhuist, net veertig meter buiten de gemeentegrens. Van Lemmen was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de VVD, die toen de grootste partij werd. Hij wordt toegesproken door de burgemeester die hem prijst als raadslid die zijn taak constructief en bevlogen vervulde met veel kennis van zaken, vooral wanneer het om duurzaamheid ging. VVD-fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg noemt Fred van Lemmen een raadslid dat heel flexibel kon omgaan met allerlei onderwerpen. Hij noemt ook zijn inzet om tot raads-brede akkoorden te komen. Fred van Lemmen zegt met pijn in het hart de Biltse politiek te verlaten. Hij denkt met veel plezier terug aan de gesprekken die hij na de verkiezingen met alle fracties heeft gevoerd. ‘Ik ben onder de indruk van de vele specifieke kennis en ervaring die bij de diverse partijen aanwezig is en eigenlijk zouden we daar veel meer gebruik van moeten maken om uiteindelijk de politiekinhoudelijke discussie goed te kunnen voeren.’

Huidige situatie
De politieke duiding van de huidige situatie met drie wethouders kon vanwege het late tijdstip niet worden afgerond en gaat dinsdag 12 juli verder.

.

Meer berichten