Logo vierklank.nl
Foto:

*Ingezonden mededeling* Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Gemeente De Bilt, pak uw regierol

In de Vierklank van 2 juni 2021 stond een artikel over de mogelijke realisatie van een natuurexperiment in eenweiland aan de Twislaan in Groenekan (Democratisch principe bestemmingsplan onder druk). Streven is een natuurterrein met daarin verscholen 20 Tiny Houses. Het concept Tiny Houses staat voor -zoveel mogelijk- zelfvoorzienend wonen: zelf energie opwekken, een moestuin aanleggen en afvalstoffen hergebruiken bijvoorbeeld. En een voedselbos als ik het goed begrijp.

De omwonenden komen aan het woord. Ze zijn verbaasd over het tot nu gevoerde proces. De initiatiefnemershebben hen benaderd en zeggen dat het experiment zonder aanpassing van het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Een eenvoudige procedure zou volstaan. Verder wijzen ze er met klem op dat het overleg met deomwonenden alleen bedoeld is voor het verkrijgen van positieve feedback en tips en niet voor het stellen vankritische vragen of het spuien van kritiek of bezwaren.

De initiatiefnemers (en gemeente) verwarren burgerparticipatie in het kader van doe-democratie en inspraak in hetkader van de ruimtelijke ordening. Burgerparticipatie is informeel overleg tussen initiatiefnemers en andere burgers over hun plannen voor geveltuinen, speelplaatsen, wijkparkjes op braakliggend terrein, burenhulp en zoiets als een natuurexperiment.

Inspraak in het kader van de ruimtelijke ordening heeft een andere bedoeling, namelijk het ophalen van eventueleknelpunten en tips in de omgeving om een plan beter te laten landen op de plek. In dat kader is een 3 stappenplanhandig: Het principeverzoek, het buurtoverleg en de start van de ruimtelijke aanvraag.

Ook al zou het zo zijn dat het natuurexperiment aan de Twislaan ruimtelijk past dan is de verandering nog zodanigdat een behoorlijke raadpleging van de buurt nodig is. Wanneer inspraak serieus wordt genomen moet dit zo snelmogelijk plaats vinden.

Matthijs Herngreen

Bilthoven

Meer berichten