Logo vierklank.nl
GNR heeft bij de ingang van al haar natuurterreinen op de borden de nieuwe regel aangebracht door middel van een onopvallende paarse sticker.
GNR heeft bij de ingang van al haar natuurterreinen op de borden de nieuwe regel aangebracht door middel van een onopvallende paarse sticker. (Foto: )

Maximaal drie honden per begeleider zijn nog welkom

Vanaf donderdag 15 juli mogen er maximaal nog maar drie honden per begeleider de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat (GNR) in. In vrijwel alle natuurbieden van het GNR zijn honden welkom, maar wel op de paden en in niet in grote groepen. Dat is belangrijk voor bescherming van de vogels en het wild, maar zeker ook voor de andere bezoekers van de GNR natuurgebieden. Ook het gebied ten noorden van Hollandsche Rading langs de Vuurse Dreef in de provincie Noord Holland valt hieronder.

door Rob Klaasen

Het besluit om een maximum te stellen aan het aantal honden per begeleider is al op 1 oktober 2020 door het GNR bestuur genomen. Directeur Karin Kos: ‘Het Goois Natuurreservaat is zowel natuurbeschermer als gastheer, maar de balans was zoek. Het aantal loslopende honden nam jaarlijks fors toe en zijn met stip de grootste verstoorders. Met als gevolg steeds meer opgejaagde reeën, verstoorde dassenburchten en verstoring van op de grond broedende vogels. Om de honden-uitlaat-services, waarvoor de nieuwe regel vooral belangrijk is, tegemoet te komen besloot het GNR om het groepsverbod pas vanaf 15 juli 2021 in te laten gaan. De nieuwe regel geldt uiteraard ook voor hondeneigenaren met meer dan drie honden, terwijl honden-uitlaat-services met maximaal drie honden per begeleider welkom blijven’.

Zones
Samen met je hond genieten van de natuur kan zo blijven, omdat honden bijna overal welkom zijn. Wel moeten honden in bepaalde gebieden of op bepaalde momenten worden aangelijnd. Honden moeten vooral worden aangelijnd om de rust in de natuurgebieden te waarborgen. Zowel voor de aanwezige fauna, maar daarnaast ook voor de aanwezige schapen en runderen. Ook de bezoekers stellen prijs op rust. Het loslopen van de honden mag alleen in speciaal daarvoor aangewezen zones en is alleen toegestaan wanneer de hond onder appèl staat. Om dit alles precies te weten te komen van waar wel en waar niet, kan de folder ‘Honden in de Gooise natuur’ worden gedownload. Ook staat bij de ingang van ieder natuurgebied precies aangegeven of honden zijn toegestaan en zo ja of ze wel of niet moeten worden aangelijnd. Let daarbij ook op het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juli. De boswachters van het GNR houden toezicht op de naleving van de regels en zijn bevoegd om bij overtredingen een proces-verbaal op te maken.

Positieve reacties.
Het GNR zegt inmiddels veel positieve reacties op het besluit te hebben gekregen. De nieuwe regel is er dus niet alleen om planten en dieren te beschermen, maar ook om overlast voor andere bezoekers te voorkomen. Niet iedereen vindt het fijn wanneer er grote groepen honden los rennen. 

Meer berichten