Logo vierklank.nl
Op verzoek van burgemeester Sjoerd Potters speldde haar man (links) de onderscheiding op. [foto Henk van de Bunt]
Op verzoek van burgemeester Sjoerd Potters speldde haar man (links) de onderscheiding op. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw de Pater-Knol

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 29 juni de versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan mevrouw F.M. De Pater-Knol. De uitreiking vond plaats in de trouwzaal van gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. . 

Mevrouw de Pater is sinds 2002 werkzaam als directeur van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor. RCOAK is opgericht in de late middeleeuwen als diaconale instelling met als doelstelling de zorg voor ouderen in Nederland en voor armen in Amsterdam. Thans is het een van de grootste vermogensfondsen van Nederland. Met de opbrengst van het vermogen ondersteunt de stichting initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast ondersteunt de stichting in Amsterdam projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor kwetsbare groepen. 

Vitaliteit
Mevrouw de Pater heeft het fonds na haar aantreden als directeur in 2002 getransformeerd van een klassiek vermogensfonds tot een eigentijds, toonaangevend charitatief fonds met landelijke dekking. Zij heeft innovatieve, agendabepalende themaprogramma’s opgezet, die blijvende positieve veranderingen voor het welzijn van ouderen in de samenleving tot stand hebben gebracht. Zo werden ‘Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid’, een landelijk stimuleringsprogramma gericht op vrijwilligersinzet van vitale ouderen voor kwetsbare ouderen en ‘Lang Leve Kunst’, een stimuleringsprogramma voor kunstparticipatie van ouderen gerealiseerd. Begin 2021 heeft het succes van dit themaprogramma geleid tot de oprichting van het zelfstandige Lang Leve Kunst Fonds.

Vogelzang
Namens het RCOAK en andere betrokken fondsen vervult zij een cruciale, coördinerende en stimulerende rol bij de (corona)voedselhulp aan on-ge-documenteerden in Amsterdam en aan arme gezinnen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Samen met 10 andere bestuurders en directeuren zet zij zich in op ondersteuning van minderbedeelden in Amsterdam. Zij is vicevoorzitter van de Vereniging van vermogensfondsen in Nederland die de belangen behartigt van fondsen en foundations. Zij is organisator en gastvrouw bij Wijkinitiatief Bilthoven (organisatie en begeleiding van koffie-ochtenden voor oudere bewoners in de wijk Vogelzang); bestuurslid van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, bestuurslid van het Aletta Jacobs Fonds, dat initiatieven steunt voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen op ontplooiing krijgt, alsmede initiatieven om de historie van de vrouwenbeweging te bewaren en levend te houden.

Meer berichten