Logo vierklank.nl
Burgemeester Sjoerd Potters reikte de onderscheiding aan Jacques Berk (links) uit in de Trouwzaal op Jagtlust. [foto Henk van de Bunt]
Burgemeester Sjoerd Potters reikte de onderscheiding aan Jacques Berk (links) uit in de Trouwzaal op Jagtlust. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Koninklijke Onderscheiding voor Jacques Berk

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 30 juni op het gemeentehuis (Jagtlust) de versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau aan de heer J.A.J. (Jacques) Berk uit Maartensdijk. 

De heer Berk ontving de onderscheiding voor zijn grote verdiensten op meerdere gebieden; zo was hij penningmeester van het Cursusproject in de gemeente Maartensdijk, onderdeel van de Stichtse Culturele Raad te Utrecht. De stichting zette zich in om vraag en aanbod samen te brengen van mensen die in cursusverband iets willen leren, doen of zich willen ontspannen.

Kiro
Jacques Berk was medeoprichter en penningmeester van de Stichting Kinderhuis Rodopen (Kiro). Hij richtte samen met zijn partner de stichting op ter ondersteuning van kinderen en jongeren met een beperking in twee kindertehuizen in Dzhurkovo en Vidrare (Bulgarije). Hij zette diverse acties op om geld, kleding, apparatuur en (medische) hulpmiddelen te vergaren en te verzenden. Daarnaast voerde hij mede overleggen met o.a. de gemeente. Tevens werd jaarlijks plaatselijk ondersteuning geboden. Nadat Bulgarije zich aansloot bij de EU veranderde de opzet van de weeshuizen in positieve zin en werd de stichting opgeheven.

Voedselbank
Berk is coördinator van en vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank De Bilt; hij heeft bijgedragen aan de afsplitsing van de locatie Zeist en de oprichting van de Biltse locatie. Hij verzorgt de werving en selectie van zijn medevrijwilligers en coördineert hen. Daarnaast verzorgt hij de administratie omtrent de afnemers en onderhoudt hij de contacten met diverse instanties voor de verwijzing van inwoners met problemen. Bij de start van de Voedselbank werden 11 gezinnen van een pakket voorzien, inmiddels zijn het 130 gezinnen (330 personen). Hij is penningmeester van Moestuinvereniging Tuinmaar te Maartensdijk (100 leden). Wanneer de leden na het oogsten groente ‘over’ hebben, dan worden deze door betrokkene meegenomen naar de Voedselbank.

Meer berichten