Logo vierklank.nl
Op 30 juni is Eef in het zonnetje gezet met mooie woorden, bossen bloemen, vele kaarten en een sculptuur; uit handen van haar voormalig turntrainer Jan Brouwer (82) werd het 75 jarig-bondspeldje van de KNGU uitgereikt.
Op 30 juni is Eef in het zonnetje gezet met mooie woorden, bossen bloemen, vele kaarten en een sculptuur; uit handen van haar voormalig turntrainer Jan Brouwer (82) werd het 75 jarig-bondspeldje van de KNGU uitgereikt. (Foto: )

Eef Hoefakker onderscheiden

Op 21-01-1946 werd Eef- als 10-jarige ingeschreven als lid van CSV Fraternitas De Bilt. Naast al het turnen heeft zij zich in deze 75 jaar enorm ingezet voor Fraternitas. Ook heeft zij vele jaren het penningmeesterschap met verve vervuld. Tot op hoge leeftijd en zelfs ook tijdens het 100-jarig bestaan van Fraternitas, heeft zij verschillende hand- en spandiensten verricht en is zij altijd zeer betrokken geweest bij haar club. Door gezondheidsredenen neemt zij nu afscheid. 

(Lisette van Wijk)

Meer berichten