Logo vierklank.nl
<p>Martijn Huysmans werd ge&iuml;nstalleerd als commissielid voor D66.</p>

Martijn Huysmans werd geïnstalleerd als commissielid voor D66.

(Foto: )

Uit de gemeenteraad van 24 juni

Er waren twee nieuwe leden voorgedragen als commissielid niet zijnde raadslid waar de raad een positief besluit over nam. Martijn Huysmans werd na het afleggen van de ambtsbelofte geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van D66. Teunis-Jan van Asselt werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van de SGP.

door Guus Geebel

Uitdaagrecht
Op 21 mei hebben de fracties van D66, GroenLinks, Beter De Bilt en de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend voor het formuleren van een Biltse aanpak van het Uitdaagrecht, (Right to Challenge). Bij het Uitdaagrecht kunnen bewoners taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Een initiatiefvoorstel van de raad dient na indiening op de eerstvolgende vergadering op de agenda te worden gezet. Het voorstel is nu om het niet in deze raadsvergadering te behandelen maar in september. De raad gaat daarmee akkoord.

Crisis- en herstelplan
De raad neemt bij acclamatie het crisis-en herstelplan aan. Alleen de SP laat aantekenen tegengestemd te hebben. Het plan krijgt van de overige fracties veel waardering. Kristel Brekelmans (Forza De Bilt): ‘Een groot compliment aan het college voor dit warme herstelplan waarmee onze ondernemers en inwoners een hart onder de riem wordt gestoken’. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) geeft ook complimenten aan de ambtelijke organisatie voor het plan. Zij is vooral blij met de aandacht voor mantelzorgers. Ingrid Oude Lenferink (GroenLinks): ‘Het plan richt zich expliciet op de groepen die het meest getroffen zijn door corona’.

Voorjaarsrapportage 2021
De raad stelt met 24 stemmen voor en 3 tegen de uit de Voorjaarsnota 2020 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast. In de eerste termijn gaat wethouder Smolenaers in op gestelde vragen. Over het beeld dat werd geschetst door Forza De Bilt, dat veel extra is begroot en de reserves zijn aangesproken en dat het daarom heel logisch is dat we op de goede koers zitten zegt hij: ‘Het omgekeerde is het geval. We hebben stevig bezuinigd en de reserves zijn gevuld. Ik zou het op prijs stellen om bij de feiten te blijven’. Over de opmerkingen van Forza De Bilt over de planschade in Bilthoven-Noord zegt hij dat het gaat om een noodzakelijk en wettelijk verplicht onderzoek. ‘Ik heb daarin geen toezegging gedaan. Ik vond het wel erg merkwaardig dat ik na nog maar luttele uren nadat ik tijdelijk de heer Landwehr moest vervangen al werd ondervraagd en de twee zinnen die ik er toen over zei werden verdraaid in een schets van mijn houding en karakter. Dat leidt ertoe dat ik het nu houd bij deze voorjaarsnota en daar staat enkel en alleen het noodzakelijke geld in voor het vervullen van onze wettelijke taak. Dus de rest is volgens mij buiten de orde van deze vergadering’. 

Organisatie
Burgemeester Sjoerd Potters zegt dat er vóór de coronacrisis al zorgen waren met de ambtelijke organisatie, wat met de raad is gedeeld. ‘We zijn toen op weg gegaan met projecten om onder meer het ziekteverzuim op orde te brengen en de vacatures in te vullen. Dat was best succesvol en daar is de raad over gerapporteerd. Wij zijn bezig met een voortdurende informatiestroom over de stand van zaken van de organisatie. Corona heeft een enorme impact gehad, niet alleen op onze samenleving maar ook op onze organisatie die al niet ruim bemeten is. De mensen hebben het uiterste uit zichzelf gehaald om een aantal belangrijke plannen mogelijk te maken, zoals een sluitende begroting, een crisis- en herstelplan en een voorjaarsnota. Er is ook nog een crisisorganisatie in de lucht gehouden. Het hoge ziekteverzuim heeft voornamelijk te maken met langdurig verzuim’. 

Meer berichten