Logo vierklank.nl
Kleurrijke inleiding van het schoolfeest. [foto Henk van de Bunt]
Kleurrijke inleiding van het schoolfeest. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Drie dagen feest

Op donderdag 24 juni was er ter gelegenheid van het 51-jarig bestaan op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk een feestdag voor alle huidige leerlingen, waarbij onderwijswethouder Madeleine Bakker het startschot gaf.

Na de feestdag mochten de leerlingen genieten van een extra lang weekend. Ze waren de aansluitende vrijdag én maandag vrij. Het team ging die dagen het nieuwe (52ste) schooljaar voorbereiden.

Meer berichten