Leerlingen kruipen in de huid van journalisten.
Leerlingen kruipen in de huid van journalisten.

Over journalistiek en terrorisme

Algemeen

door Henk van de Bunt

TerInfo helpt docenten in het primair-, voorgezet onderwijs en het mbo met het bespreekbaar maken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Door het bieden van feitelijke kennis, historische context en pedagogische handvatten, draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van terrorisme, extremisme en radicalisering. 

Er is een lesprogramma aan gekoppeld, dat ook op het Aeres wordt gebruikt. In de slotles op 14 juni werd het lesprogramma geëvalueerd: ‘Wat hebben ze geleerd? Wat nemen ze mee van deze lessenserie?  Hoogleraren Beatrice de Graaf en Micha de Winter ontwikkelden ideeën om het domein van het onderwijs bij dit programma te betrekken en Beatrice de Graaf bedacht een programma, waarbij het onderwijsmateriaal is ontwikkeld door experts van de Universiteit Utrecht.

Gastles
Op het Aeres in Maartensdijk gaf Terinfo vijf maal een gastles in de klas van Monique Neppelenbroek. Daar stelde men de vraag: ‘Wat is terrorisme?’ In de les hebben leerlingen kennisgemaakt met het begrip terrorisme en wat het wel en niet is. Ze ontdekten dat terrorisme al langer dan 100 jaar bestaat en veel gezichten heeft gekend. Dit leerden ze aan de hand van de golventheorie van David Rapoport, die laat zien dat terrorisme in vier golven is gekomen en gegaan.

Religieus
De vierde golf is ‘religieus terrorisme’. In die les hebben de leerlingen kennisgemaakt met de vierde golf, waar we nu in zitten. Dit is de golf van religieus terrorisme. Leerlingen hebben zelf aan de hand van een opdracht kennisgemaakt met diverse terroristische organisaties, die handelen vanuit een religie (christendom, islam, hindoeïsme en jodendom) en zo geleerd dat religieus terrorisme overal ter wereld voorkomt, vanuit verschillende religies wordt gepleegd en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze organisaties.

Rechts
Een vijfde golf? Rechts-extremistisch terrorisme. In deze les hebben de leerlingen stilgestaan bij de vraag of er sprake is van een vijfde golf, die van rechts-extremistisch terrorisme. Dit geweld rukt namelijk steeds verder op. Rechts-extremisten willen dat elk ‘volk’ een eigen land krijgt, omdat ze denken dat het niet goed is als mensen met verschillende culturen in één land wonen. Maar kan zoiets wel? De leerlingen hebben aan de hand van een fictieve casus over België, waar mensen met verschillende culturen en talen wonen, nagedacht over deze vraag.

Journalistiek
‘De media’ en ‘het nieuws’ worden vaak bekritiseerd voor het aanzwengelen van radicalisering en terrorisme. Over aanslagen en dader(s) wordt vaak uitvoerig bericht, wat terroristische organisaties een groot publiek voorschotelt. Sommigen zien de nieuwsmedia dan ook als ‘zuurstoftoevoer’ voor terroristische organisaties.

In de les van afgelopen donderdag maakte men een uitstapje naar mediawijsheid en kropen de leerlingen in de huid van journalisten. Ze bekeken een nieuwsuitzending over een verijdelde aanslag en woonden een persconferentie bij. Naar aanleiding hiervan maakten ze zelf een krantenartikel. Vooraf werd dieper ingegaan op het werk van een journalist: werken als journalist betekent, dat je feiten met betrekking tot relevante gebeurtenissen d.m.v. interviews, onderzoek of observatie verzamelt en analyseert en dit vervolgens publiceert in een nieuwsmedium. Als journalist maak en schrijf je artikelen en reportages voor kranten tijdschriften, radio, internet of televisie. Een journalist, die vaak de deur uitgaat om het nieuws op locatie te verslaan wordt soms ook een verslaggever of reporter genoemd. 

!