Logo vierklank.nl
Ook voor de kern Westbroek wordt een omgevingsvisie opgesteld/ (foto Arne Scholten)
Ook voor de kern Westbroek wordt een omgevingsvisie opgesteld/ (foto Arne Scholten) (Foto: )

Dorpsvisie Westbroek

Onlangs heeft het Dorpsberaad Westbroek een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp. 

Deze enquête was opgesteld om te inventariseren welke onderdelen van de leefomgeving inwoners belangrijk vinden en waar zij mogelijkheden voor de toekomst van Westbroek zien. De uitkomsten van de enquête zullen gebruikt worden als input voor de omgevingsvisie die momenteel door de gemeente De Bilt wordt opgesteld. 

Op 8 juli zullen de resultaten vanuit deze enquête worden gepresenteerd aan de inwoners. Vervolgens zal er in verschillende themagroepjes uiteen worden gegaan om de verschillende thema’s te bespreken. Verder zal door de gemeente een toelichting worden geven op het verdere proces voor het opstellen van een Omgevingsvisie voor de gemeente De Bilt.

Het Dorpsberaad vraagt iedereen die het dorp een warm hart toedraagt vooral te komen om te luisteren en zijn mening te delen, zodat een goed beeld ontstaat wat de wensen voor de toekomst van het dorp zijn.De avond wordt gehouden in het Dorpshuis van Westbroek en start om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.45 uur.

Meer berichten