Logo vierklank.nl
De vragen in het vragenhalfuur werden alle beantwoord door wethouder Dolf Smolenaers.
De vragen in het vragenhalfuur werden alle beantwoord door wethouder Dolf Smolenaers. (Foto: )

Vragenhalfuur uit de gemeenteraad van 24 juni

De afzonderlijk gestelde vragen van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) en Michiel van Weele (D66) over de bouwaanvraag voor de realisatie van een golfbaan met voorzieningen aan de oostkant van het Noorderpark, gelegen achter de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan, worden beantwoord door wethouder Dolf Smolenaers.

door Guus Geebel

‘Er wordt een oefengolfterrein conform het bestemmingsplan aangelegd en dat is leidend. Het is inclusief een ondersteunende horecagelegenheid in het hoofdgebouw en een pannenkoekenrestaurant. Van een partycentrum is geen sprake.’ Dat kan ook niet conform het bestemmingsplan. Hierin staat ook dat de horecabebouwing daar alleen toegestaan is ten behoeve van de bestemming en dat is in dit geval sport met functieaanduiding golf en het omliggende recreatieterrein. Het huidige parkeerterrein wordt niet vergroot of aangepast. De ondernemer die de oefengolfbaan realiseert zal een omgevingsvergunning aanvragen voor het realiseren van een brug als toegangspoort voor bezoekers en hulpdienstdiensten. Er is met de gemeentelijke organisatie samen met het recreatieschap aan de twee bewoners die het plan voor een pannenkoekenrestaurant en partycentrum naar buiten gebracht hebben aangeboden in gesprek te gaan, maar op die uitnodiging zijn ze niet ingegaan. We kunnen helaas niet voorkomen dat mensen dit soort informatie verspreiden. Een partycentrum past nergens in het bestemmingsplan. Er komt ook geen partycentrum. Het staat deze bewoners vrij om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Wij houden vast aan het bestemmingsplan en de vergunning.’

Openingstijden
Op de vragen van Michiel van Weele antwoordt de wethouder: ‘Er zijn diverse omgevingsvergunningen verleend en eind mei is de omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw verleend. De horeca in het hoofdgebouw is openbaar toegankelijk en de APV stelt duidelijke regels die ook hier gelden. Het hoofdgebouw mag tot uiterlijk 24 uur open zijn omdat het sport gerelateerde horeca is. Voor alle restaurants geldt conform de gemeentelijke APV een openingstijd tot uiterlijk rond 2 uur ‘s nachts. Voor het recreatieterrein geldt een openstelling van zonsopkomst tot zonsondergang. Er mogen alleen sport gerelateerde evenementen op het terrein van de golfclub plaatsvinden. Daarvoor moet bij de gemeente en bij het recreatieschap een vergunning aangevraagd worden.’ 

Supermarkt
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt vragen over de vertraging bij de bouw van een nieuwe supermarkt in Brandenburg West. ‘Via de media bereiken ons berichten dat een ondernemer in onze gemeente de bouw van een nieuwe supermarkt in Brandenburg West traineert.’ Wethouder Dolf Smolemaers geeft antwoordt op gestelde vragen. ‘Het klopt dat momenteel een beroepsprocedure bij de rechtbank en twee bezwarenzaken bij de gemeente lopen tegen de verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van de nieuwe supermarkt, de uitbreiding van de supermarkt en het toevoegen van een inpandige expeditieruimte. Die juridische procedures zijn aanhangig gemaakt door de eigenaar van de op deze locatie aanwezige garagebox. Deze eigenaar is tevens exploitant van Plus Bilthoven. De rol van het college was in eerste instantie toetsen van de aanvragen van de omgevingsvergunningen, en nu bij de juridische procedures het verdedigen van de genomen besluiten. Wij onderschrijven het beeld dat de PvdA schetst. Dan welke middelen ons ten dienste staan om in te grijpen. Het gaat hier om een conflict tussen twee private partijen. Wij vinden een supermarkt op deze locatie gewenst en hebben daarom steeds een positieve grondhouding ten aanzien van het initiatief aangenomen. We hebben medewerking verleend aan omgevingsvergunningen en we zullen deze besluiten zo goed en zo zorgvuldig mogelijk verdedigen. Op grond van de wet bestaat nu eenmaal de mogelijkheid van bezwaar en beroep open en rechtsgang. Dat ligt nu bij ons en aan de rechter voor en daarin zijn we dus als gemeente partij. In dat kader is niet zuiver dat wij de ondernemer oproepen om af te zien van een procedure waar we zelf inzitten. Maar uiteraard betreuren bij deze gang van zaken ten zeerste.’

Meer berichten