Logo vierklank.nl
Montessori Bilthoven terug naar de Middeleeuwen
Montessori Bilthoven terug naar de Middeleeuwen (Foto: )

Montessori Bilthoven terug naar de Middeleeuwen

Donderdag 3 juni werd de Montessorischool Bilthoven vereerd met zeer hoog bezoek. Baron Brot van Boetselaer en Jonkvrouw Roozenblos bezochten de school in het kader van het uitgestelde 100-jarig bestaan van de school. Het Middeleeuwse paar was gestuurd door de oude koning van Montessoriland om voor hem een opvolger te zoeken. 

Er moest gekozen worden tussen Ridder Rode Roderick en Ridder Witte Wilhelm. Alle ruim 200 kinderen werden verdeeld in een rode en een witte ploeg en moedigden hen aan tijdens een echt toernooi. De ridders hadden natuurlijk het een en ander uit te vechten en hierbij konden ze wel wat steun gebruiken van extra ridders. De leerlingen gingen daarom in de ochtend zwaardvechten, boogschieten, ballengooien, ringsteken op een houten paard en kregen wapenleer. Deze spellen, onder leiding van ouders, Schildknaap Jan Jelle en Hulpje Quasimodo, waren de opmaat naar het spectaculaire toernooi in de middag. 

Ook vond er een jonkvrouw- en schildknaapverkiezing plaats onder de kinderen. De winnaars van de verkiezing mochten meedoen in het toernooi. De ridders vochten zeer sportief, op echte paarden. Witte Wilhelm won en mocht zich de nieuwe koning van Montessoriland noemen. Gelukkig bleven de ridders vrienden en benoemde Wilhelm meteen Roderick tot zijn Eerste Minister. (Cees Noordegraaf)

Meer berichten