Logo vierklank.nl
Corrie Tersteeg-van Ee.
Corrie Tersteeg-van Ee. (Foto: )

Corrie 50 jaar bij dezelfde werkgever (jubileum)!

- ingezonden mededeling -

Corrie Tersteeg-van Ee, inwoonster van Westbroek, is wel bekend in onze omgeving. Zij is bestuurslid van het Warme Hart en zij organiseert in dat kader, met de andere bestuursleden, diverse leuke activiteiten voor de ouderen in Maartensdijk en omgeving. Ook is zij een actief bestuurslid van volleybalvereniging Salvo en vrijwilliger bij het Rode Kruis, waar zij recentelijk enkele dagen haar diensten aanbood op de priklocatie in De Bilt. 

Ook werkt zij als vrijwilliger veelvuldig mee aan het ophalen van oud papier ten behoeve van één of meer verenigingen. Het op de vuilniswagen staan en legen van de papierbakken ziet zij als een goede conditietraining. 

Maar niet bij iedereen is bekend dat Corrie naast al haar vrijwilligersactiviteiten ook nog eens, als boekhouder, een dienstverband heeft met een advocatenkantoor in Utrecht.

In 1971 ging Corrie als 16-jarig meisje, direct van de schoolbanken, bij dat kantoor werken als junior secretaresse. Het werk was toen totaal anders dan nu. Zo werkte zij nog op een ouderwetse typemachine. De processtukken werden in zevenvoud getypt (kopieermachines waren nog niet in gebruik), zodat er zeven vellen papier, gescheiden door carbonpapier (wie kent dat nog?) in de typemachine moesten. Het was beslist noodzaak zonder fouten te typen, want fouten moesten wel zeven keer worden verbeterd met behulp van typ-ex etc., wat een aardige klus was. 

Alles werd ook nog per post verstuurd, want internet was er nog niet. 

Ook maakte Corrie de telex mee en andere apparaten, waarvan bijna niemand meer de werking of zelfs het bestaan kent. 

Corrie is er goed in geslaagd met haar tijd mee te gaan. Zij heeft tal van opleidingen en cursussen gedaan en werkt, ook na de AOW-datum, onverminderd door als een zeer gewaardeerde en gekwalificeerde boekhouder op het kantoor. 

Op dinsdag 15 juni 2021 is Corrie uiteraard flink in het zonnetje gezet door haar werkgever.

Meer berichten