Logo vierklank.nl
Toby is nog niet helemaal gecharmeerd van Kapper Hans zijn knipkunsten.
Toby is nog niet helemaal gecharmeerd van Kapper Hans zijn knipkunsten. (Foto: )

Vijf generaties Lam naar kapper Hans

Vrijdagmiddag 4 juni was het feest bij kapper Hans Stevens in Maartensdijk. Er was een partytent opgebouwd, er klonk een beschaafd muziekje van de tijdens de 2e wereldoorlog vermaarde Andrew Sisters, er werden drankjes en hapjes geserveerd en bovenal: het was prachtig weer.

door Rob Klaassen

Sinds de start van Kapper Hans in Maartensdijk in 1972 was het de eerste keer dat hij de 5e generatie van één familie knipte. Het betrof de familie Lam wonend in en in de buurt van Westbroek. Hans is begonnen met het knippen van vader Cees Lam, zoon Cees en kleinzoon Johan, respectievelijk geboren in 1905, 1938 en 1967. In 1991 werd achterkleinzoon Robin geboren en in 2019 achter-achterkleinzoon Toby. Een bijzonderheid is dat vrijwel de hele familie - alleen Johan vormt de uitzondering - in oktober geboren is. 

Klokkijken
In 1992 overleed Cees Lam sr., nadat hij gedurende de laatste 5 jaar van zijn leven door kapper Hans maandelijks thuis werd geknipt. Kapper Hans: ‘Ik kan me dat nog allemaal goed herinneren. Ik moest daar altijd wel precies op tijd aan huis komen. Zo niet, dan werd ik daar duidelijk aan herinnerd: ‘Kon je weer even niet goed klokkijken’ was dan de geheide uitdrukking.

Buiten knippen
Toby, de jongste Lam, die vrijdag voor het eerst door kapper Hans geknipt ging worden, zegt zulke dingen nog niet. Hij werd dan ook niet aan huis geknipt, maar gewoon in de zaak van kapper Hans. Maar wel op een heel bijzondere plek. Door het heerlijke weer kon deze knipbeurt in de open lucht plaatsvinden onder het goedkeurend oog van o.a. zijn overgrootvader Cees. Al met al was het een feestelijke gebeurtenis, die echter door de kleine Toby (nog) niet als zodanig werd ervaren.

Meer berichten