Logo vierklank.nl
‘Wij willen hier graag wonen’; dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. [foto juli 2020 Frans Poot].
‘Wij willen hier graag wonen’; dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. [foto juli 2020 Frans Poot]. (Foto: )

Onderhandelingen Knarrenhof Leyenseweg mislukt

Er was aanvankelijk bereidheid bij projectontwikkelaarcombinatie om tegemoet te komen aan de wens van een honderdtal inwoners van De Bilt om op het terrein van het voormalig politiebureau aan de Leyenseweg een ‘Knarrenhof’ te realiseren. De gemeente is nog steeds zeer positief over het plan.

Maar toch mislukten de onderhandelingen over de invulling van het plan. De groep Biltse Knarrenhof gaat nu, gesteund door gemeente en de landelijke Stichting Knarrenhof, op zoek naar een andere plek in De Bilt of Bilthoven. Frans Poot vertelde in een artikel in juli 2020: ‘Het begrip Knarrenhof komt van het duo van Kooten en de Bie, die spraken over ‘krasse knarren’, oftewel vitale ouderen. Er is een landelijke stichting De Knarrenhof, die (nieuwe)initiatieven steunt met advies. Inmiddels lopen er in meerdere gemeenten dergelijke initiatieven’. In deze gemeente is het initiatief ontstaan vanuit meerdere bewoners, ondersteund door de Wijkvereniging Vogelzang, die betrokken is bij de inspraak over de bouwplannen rond het oude politiebureau.

Gemeenschap
Herman Verschuren (Biltse Knarrenhofgroep): ‘In een knarrenhof ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Het concept is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap, waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior, die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Zie voor meer informatie www.knarrenhof.nl.

Belangstelling
Bij het van start gaan van dit initiatief bleek veel belangstelling, vooral na publicaties in de lokale pers. Ruim honderd inwoners van gemeente De Bilt meldden zich. Juist nu er veel in beweging is rond wonen in de gemeente, kunnen zij ondanks de teleurstelling over het teloor gaan van deze kans, erop rekenen dat de initiatiefgroep doorgaat met zoeken, daarbij verzekerd van de steun van het gemeentebestuur.

HvdB

Meer berichten