Logo vierklank.nl
Westbroek anno 2021. (foto Arne Scholten)
Westbroek anno 2021. (foto Arne Scholten) (Foto: )

Enquête dorpsvisie Westbroek

Gemeente De Bilt is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie wordt beschreven hoe de gemeente zich de komende 20 jaar verder wil ontwikkelen. 

Deze omgevingsvisie maakt de gemeente niet alleen, maar samen met inwoners, organisaties en andere overheden. Ook het Dorpsberaad Westbroek kijkt kritisch mee en heeft daarom een enquête opgesteld voor de inwoners van Westbroek om te inventariseren welke onderdelen van de leefomgeving inwoners belangrijk vinden en waar zij mogelijkheden voor de toekomst van Westbroek zien. 

Enquête
De enquête is tot en met 21 juni in te vullen. Informatie hierover is inmiddels per post onder de inwoners van Westbroek verspreid; evt ook aan te vragen per email info@dorpsberaadwestbroek.nl of via www.dorpsberaadwestbroek.nl. Op 8 juli 2021 zullen de resultaten worden gepresenteerd en zal het vervolg op de enquête worden besproken. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal dit of in het Dorpshuis of digitaal plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt.         (Kees Wijnen)

Meer berichten