Logo vierklank.nl
<p>Het RIVM-terrein en omgeving in Bilthoven. (foto Nienke van Weele)</p>

Het RIVM-terrein en omgeving in Bilthoven. (foto Nienke van Weele)

Hanneke de Zwart (D66) noemt de werkwijze van de U10 niet erg transparant.

Vervolg geschorste raadsvergadering van 27 mei

 Wat is de U16 en wat de U10

In de energieregio U16 werken 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht, Stedin, belanghebbenden en inwoners samen aan een de RES U16. Gemeenten en waterschappen in de U16-regio hebben net als de provincie Utrecht al voor zichzelf energiedoelstellingen geformuleerd, waarover ze ook het gesprek met hun inwoners en andere belanghebbenden voeren. Op basis van deze ambities, en een technische analyse van de mogelijkheden in de regio, denken de samenwerkende overheden dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame energie, door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen.

In de U10 werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist samen aan maatschappelijke opgaven die vragen om een aanpak die gemeentegrens-overstijgend is. In het samenwerkingsverband U10 dragen die twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor het behoud en verdere versterking van de kwaliteiten van de regio.

GG

Meer berichten