Logo vierklank.nl
Lift je leven in Bibliotheek Idea
Lift je leven in Bibliotheek Idea (Foto: )

Lift je leven in Bibliotheek Idea

Bibliotheek Idea en Stichting Lift starten op 4 juni het ‘Lift je leven’- programma. Volgens Derk de Kloet van Stichting Lift is het een programma voor iedereen, die aan een duurzame leefstijl wil werken. Dorine Donders (Bibliotheek) is van mening, dat het programma mooi aansluit bij de doelen van de bibliotheek: ‘De bibliotheek draagt bij aan een leven lang leren’.

door Henk van de Bunt

Derk en Dorine vertellen over deze nieuwe samenwerking. Dorine: ‘De netwerkspecialisten in de bibliotheek hebben tijdens de coronacrisis niet stil gezeten; er is vooral gesproken over wat de bibliotheek voor de samenleving betekent en nog meer kan betekenen na de coronacrisis. Binnen de doelen van de bibliotheek staan thema’s als een leven lang leren en participeren in de maatschappij hoog in het vaandel. En daar zit meteen de link met het Lift je leven programma van Stichting Lift. En zo ontstond het idee om een groep te starten binnen de bibliotheek’. Derk: ‘Het motto is: verander je leefstijl en verander je wereld. Elke verandering begint bij jezelf. Met kleine en concrete doelen die je jezelf stelt bereik je het meest’ 

Methode
Dr. Jeanine Schreurs, inwoner van gemeente De Bilt, heeft een unieke methode ontwikkeld voor een duurzame leefstijl. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en vertaald in het actieprogramma ‘Lift je leven’. Het programma bestaat uit de pijlers ‘Goed met Geld’, ‘Goed met Groen’ en ‘Goed met je Gezondheid’; ‘Het is geen budgetkring of recycle-klasje. Er wordt gewerkt aan je eigen doelen binnen deze thema’s om zo te zorgen voor blijvende verandering binnen je leefstijl. De universiteit van Maastricht heeft de Lift je leven methode onderzocht en aantoonbare effecten vastgesteld’

Stichting Lift werkt samen met verschillende partners zoals gemeente De Bilt, Het Oranje Fonds en Fonds 1818. Derk de Kloet: ‘We zijn blij dat we binnen Bibliotheek Idea ook van start gaan en hopen dat veel mensen mee gaan doen’. 

Gemeenschappelijke doelen
Dorine: ‘Het Lift je leven’-programma sluit mooi aan bij de doelen van de bibliotheek. De bibliotheek ziet zich graag als Het huis van de vaardigheden. Vaardigheden die je helpen te participeren in de maatschappij. Wij willen een leven lang leren mogelijk maken. Leren is leuk als het iets oplevert, je moet er wat aan hebben. Het begint met durven dromen, maar als je iets wil bereiken heb je een stappenplan nodig om het te realiseren. Daarbij kan het Lift programma je helpen’. Derk: ‘We meten altijd de resultaten door gebruik te maken van ‘De start- en finish-Bloem; een door Stichting Lift ontwikkeld meetinstrument, dat de basis vormt van doorlopend onderzoek naar de effectiviteit van het programma. De zgn. Bloemen geven inzicht welke ontwikkeling iedere deelnemer na twaalf keer heeft doorgemaakt. Zo bekijken we steeds het effect en vieren we de resultaten. Want het vieren moeten we zeker niet vergeten. Het Lift je leven-programma is effectief en concreet, maar vooral erg leuk’. 

Corona
Dorine en Derk: ‘De coronacrisis is voor veel mensen een moeilijke tijd. Maar ook een tijd waar veel is nagedacht over hoe men in het leven staat. Over de druk van het werk, over zoeken naar ander werk. Over waar we wel of niet geld aan willen uitgeven. Over de toekomst, moeten we het niet anders gaan doen als we niet in dezelfde problemen willen komen? Veel mensen geven aan na de coronacrisis anders om te willen gaan met bijvoorbeeld de eigen gezondheid en het milieu. Duurzaamheid en bewustwording zijn belangrijke speerpunten hierbij. Maar hoe zet je goede voornemens om in resultaat’? Volgens beiden kan het ‘Lift je leven’- programma je hierbij bij helpen. Deelname is gratis; de start is vrijdag 4 juni in Bibliotheek Idea Bilthoven. Info: www.stichtinglift/debilt. Aanmelden kan via info@stichtinglift.nl

Meer berichten