Logo vierklank.nl
Audrey Kruiniger werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van GroenLinks.
Audrey Kruiniger werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid voor de fractie van GroenLinks. (Foto: )

Uit de gemeenteraad van 27 mei

In het Vragenhalfuur stelt raadslid Boer (SP) vragen over was- en strijkservice in relatie met aanspraak op huishoudelijke hulp. Wethouder Anne Brommersma: ‘Mensen krijgen een indicatie voor hulp bij het huishouden en daarbinnen kregen ze eerder ook een indicatie voor wassen en strijken. Dat gedeelte is er afgegaan en daarvoor kunnen ze gebruik maken van de aparte was- en strijkservice. Het is dus niet zo dat mensen opeens minder hulp bij het huishouden krijgen. Aan die indicatie is niets veranderd. Een aantal mensen met bijvoorbeeld incontinentieproblemen krijgt nog wel wassen en strijken bij de huishoudelijke hulp. De regeling is net begonnen en het is gebruikelijk dat we die na een jaar evalueren.’

door Guus Geebel

Monumenten
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) heeft naar aanleiding van een mail van een inwoner vragen over onderhoud van monumenten. Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Het onderhoud van onze panden was de afgelopen jaren niet denderend. Daar is inmiddels tweemaal zoveel geld voor vrijgemaakt, ondanks bezuinigingen. De achterstanden worden nu weggewerkt. Het onderhoud van de kerktorens is matig, maar de monumentenwacht beoordeelde de torens niet onveilig. In december gaat het college met de raad van gedachten wisselen over een op te stellen beheerplan voor gemeentelijk vastgoed.’

Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief tegen windmolens werd ingediend door Maurits De Bruin en ondersteund door 1043 ondertekenaars. Forza De Bilt diende een motie in met het verzoek aan de wens van het burgerinitiatief te voldoen om geen windmolens te plaatsen in het gebied van Hollandsche Rading, Maartensdijk, Nieuwe Wetering, Groenekan, Bilthoven, De Bilt en Westbroek. De commissieleden hebben veel waardering voor het initiatief. Wethouder Anne Brommersma spreekt ook vanuit het college waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van bewoners om dit voor elkaar te krijgen. ‘In het bod dat wij aan de raad voorgelegd hebben komt wind als onderzoeksgebied voor dus adviseert het college op de motie negatief. De motie werd na hoofdelijke stemming verworpen. Alleen Forza De Bilt en de SGP stemmen voor.

Meer berichten