Logo vierklank.nl
Een delegatie van de inwonersgroep overhandigt de petitie aan wethouder André Landwehr. (foto gemeente De Bilt)
Een delegatie van de inwonersgroep overhandigt de petitie aan wethouder André Landwehr. (foto gemeente De Bilt) (Foto: )

Niet bouwen zonder verkeersplan

Een delegatie van de bewonersgroep ‘Niet bouwen zonder verkeersplan’ heeft een petitie overhandigd aan wethouder André Landwehr. De petitie is 499 keer ondertekend. 

De bewonersgroep van De Bilt en Bilthoven Zuid wil met haar petitie aandacht vragen voor weloverwogen verkeersoplossingen bij grootschalige bouwplannen binnen de gemeente. Daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor veilig verkeer en de leefbaarheid van de omgeving.

Oplossingen
Bewoners van De Bilt en Bilthoven Zuid constateren, dat er al veel te veel verkeer is binnen de gemeente De Bilt, dat er dagelijkse files zijn en dat het verkeer ten koste gaat van de leefbaarheid: ‘Er moeten eerst verkeersoplossingen komen voordat er grootschalige bouwplannen worden goedgekeurd. Er zijn bouwplannen zonder verkeersoplossingen, nieuwbouw heeft extreem veel impact op het aantal verkeersbewegingen en daarmee loopt de gemeente vast en er worden lukraak bouwplannen zonder goede verkeersplannen goedgekeurd’.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft volgens de inwonersgroep de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Op een aantal locaties is al gebouwd zoals het centrumgebied van Bilthoven. Er zijn nog plannen voor de bouw van meer woningen en bedrijfsruimte. Al deze bouwplannen hebben enorme gevolgen voor het verkeer. De nieuwe bouwplannen leiden volgens de verkeersbewegingsmeting tot 8000 extra autoverkeersbewegingen sinds de metingen in 2018. Al dit extra verkeer maakt het nog moeilijker om in de spits De Bilt en Bilthoven te betreden en te verlaten. Het heeft enorme gevolgen voor de mobiliteit, leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden.

Eenrichtingsverkeer
Volgens inwoners van De Bilt wuift de gemeente de problemen weg. Wel is er een plan gemaakt voor eenrichtingsverkeer, maar dit zal leiden tot alleen maar meer auto’s op andere wegen. De gemeente blijft maar bouwplannen goedkeuren en negeert hiermee de toename van het verkeer en de gevolgen die dat met zich brengt. De bewoners zijn het zat en hebben op 21 februari 2021 een petitie opgezet. ‘Wij de bewoners van De Bilt en Bilthoven Zuid constateren dat er al veel te veel verkeer is binnen onze gemeente en dat het verkeer ten koste gaat van de leefbaarheid. Er moeten eerst verkeersoplossingen komen voordat er grootschalige bouwplannen worden goedgekeurd’. Ze verzoeken dan ook goede en weloverwogen verkeersplannen bij elke bouwplan ten gunste van de leefbaarheid, veilig verkeer en ter voorkoming van nog meer verkeer.

Posters
Met een oproep om een poster voor de ramen te hangen werd gevraagd de petitie te ondertekenen. Hiervoor is een website in het leven geroepen. De actie is inmiddels gestopt; de petitie is door de bewoners 499 keer ondertekend.

Wethouder Landwehr onderkent de aandachtspunten: ‘Uiteraard zullen we bij nieuwe bouwplannen de verkeerstoets uitvoeren en uw punten meenemen in de mobiliteitsagenda. Daarnaast zal uw petitie worden doorgestuurd naar het Rijksvastgoedbedrijf.

HvdB

Meer berichten