Logo vierklank.nl
<p><em>In 1987 kreeg het clubgebouw de naam &rsquo;Rens Kersten paviljoen&rsquo;; de toenmalig voorzitter was op dat moment 35 jaar actief binnen S.V. Bilthoven. (foto Jeanne Kersten)</em></p>

In 1987 kreeg het clubgebouw de naam ’Rens Kersten paviljoen’; de toenmalig voorzitter was op dat moment 35 jaar actief binnen S.V. Bilthoven. (foto Jeanne Kersten)

(Foto: )

De eerste voetbal rolde in Bilthoven

De vereniging FC De Bilt ontstond per 12 juni 1997 als gevolg van de fusie tussen BVC en de verenigingen FAK en s.v. Bilthoven, welke een jaar eerder al waren gefuseerd. De thuisbasis is thans sportpark Weltevreden in De Bilt. Op 12 mei 2021 was het precies 100 jaar geleden, dat de eerste voetbalactiviteiten in Bilthoven ontstonden; alle reden om in vogelvlucht in de 100-jarige geschiedenis van het Bilthovense voetbal te duiken.

door Henk van de Bunt

Fred Meijer vertelt op het onelinenuseumdebilt.nl over die geschiedenis van het Bilthovense voetbal: ‘Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er diverse voetbalverenigingen in Bilthoven en De Bilt geweest. De voetbalclubs die uiteindelijk FC De Bilt vormden (in 1997) speelden allen in Bilthoven, al kwamen veel leden daarvan uit De Bilt’.

BVC
BVC (Biltse Voetbal Club) werd als amateurvoetbalclub in Bilthoven opgericht op 12 mei 1921 onder de naam Biltsche Sportvereeniging; twee jaar later werd dit gewijzigd in Biltse Voetbal Club BVC. Onder dezelfde naam waren van 1906 tot 1911 en tijdens de Eerste Wereldoorlog ook al clubs actief geweest. De spelers droegen witte shirts en zwarte broeken. Het eerste oefen- en wedstrijdterrein was een weiland bij de Groenekanseweg. In 1925 verhuisde men naar een terrein aan de Oude Brandenburgerweg achter het openluchtbad en bleef daar veertig jaar spelen. Daar kreeg de club de beschikking over twee officiële velden - het hoofdveld met echte doelen en een tribune en het tweede veld eerst nog zonder doelen. In 1965 verhuisde men opnieuw: nu naar het (nieuwe) sportpark Larenstein. Daar kreeg men voor het eerst een eigen clubhuis.

Eerder
‘Weinigen weten dat er drie ‘BVC’s’ zijn geweest. Het ‘oudste’ BVC staat vermeld in het adresboek van 1910, maar de vijf bestuursleden woonden allen in Utrecht. Misschien is dit één van de vele elftallen geweest, die de sport beoefenden bij het station op het Oosterpark (nu Heidepark). Het ‘tweede’ BVC wordt veelvuldig in de pers genoemd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit was duidelijk een lokale club die zijn wedstrijden speelde op een terrein aan de Jachtlaan. Op 12 mei 1921 werd voor de derde maal BVC opgericht, overigens onder de naam Biltsche Sportvereeniging. Twee jaar later werd de naam gewijzigd in Biltsche Voetbal Club. Op 20 augustus 1926 werd het (nieuwe) voetbalveld aan de Tweede Brandenburgerweg in Bilthoven in gebruik genomen.

Aanpakken
In de jubileumuitgave van 60 jaar FAK (1931-1991) lezen we over de oprichting van die sportvereniging. ‘Dit kwam door Kees Nagtegaal, procuratiehouder bij Inventum. Hij kreeg het gedaan dat de fabriek waar hij werkzaam was een terrein beschikbaar stelde en versierde een renteloze lening voor de bouw van afrastering en banken rond het veld. Tachtig procent van de leden behoorde tot het personeel van de fabriek Ze betaalden 20 cent contributie. Op 25 september 1932 werd de eerste voetbalwedstrijd gespeeld; een nederlaag met 2-3 tegen NVC. Oprichter Nagtegaal stond in de spits. Naar de fabriek van Elektronische Verwarmingsapparaten mocht de nieuwe sportclub niet genoemd worden. Het werd FAK. De directeur van de fabriek had een zoon en die heette Fak. Toen moesten nog wel de letters gezocht worden bij die jongensnaam. Het werd ‘Flink Aanpakken Kameraden’. Fred Meijer vult aan: ‘FAK had meerdere afdelingen zoals atletiek en wandelsport. FAK-voetbal kwam uit in de competitie van de U.P.V.B. (Utrechtse Provinciale Voetbalbond). In 1935 werd de club kampioen in de derde klasse. Ook FAK-voetbal is op 12 juni 1997 opgegaan in het huidige FC De Bilt.

R.K.
Rens Kersten schrijft in het jubileumboekje van 50 jaar S.V. Bilthoven in 1996 over de geschiedenis van de derde voetbalclub in Bilthoven, welke ook in 1997 is opgegaan in FC De Bilt: ‘De start van SV Bilthoven in 1946 was een start als de R.K.S.V. Bilthoven. RK was haar oorsprong, omdat de vereniging voortgekomen is uit een groep jongens en meisjes, die in de oorlogsjaren regelmatig samen zijn gekomen binnen het verband van de Rooms Katholieke-parochie in Bilthoven. Deze jongeren hielden zich in de moeilijke jaren 40 - 45 bezig met Sport; onder andere atletiek en voetbal. Ook was er in die jaren veel aandacht voor wandelen en zang binnen deze groep. De meeste van deze activiteiten vonden plaats in of rondom café Verhoef aan de Soestdijkseweg in Bilthoven Noord. Toen na de bevrijding alles weer in het openbaar kan plaatsvinden werd het idee geopperd om een echte voetbalvereniging op te richten. De jeugdige initiatiefnemers wisten enkele ouderen om zich heen te verzamelen en de eerste contacten met de Voetbalbond konden worden gelegd. Na de Tweede Wereldoorlog werd op 3 augustus 1946 opnieuw R. K. Sportvereniging Bilthoven opgericht.

De verenigingskleuren oranje zwart zijn eigenlijk bij toeval tot stand gekomen; bij één van de leden de heer G. Slot (hij was administrateur van het ziekenhuis Berg en Bosch) lag op zolder nog een grote oranje zwarte vlag van een organisatie van voor de oorlog, die niet meer was heropgericht. Een zichzelf respecterende vereniging behoorde in die dagen een vlag of vaandel te hebben. Om kosten te besparen was dit de oplossing; deze vlag zou de vlag van RKSV Bilthoven worden en oranje en zwart werden de clubkleuren’.

Meer berichten