Logo vierklank.nl
<p><em>In de jaren 70 was de wandelafdeling actief. Hier als deelnemer aan een Avondvierdaagse in die periode in De Bilt</em></p>

In de jaren 70 was de wandelafdeling actief. Hier als deelnemer aan een Avondvierdaagse in die periode in De Bilt

(Foto: )

Sportvereniging splitst zich op

OMNI sportvereniging SV Irene is opgericht op 16 april 1955 onder de naam ‘Christelijke Gymnastiek- en sportvereniging Irene’. De naam ‘Irene’ is voortgekomen uit een prijsvraag. Bij de oprichting was er een gymnastiek- en een volleybalafdeling. In hetzelfde jaar werd er ook voetbal aan toegevoegd. In 1956 sloten deze sporten zich aan bij de nationale bonden en startten met wedstrijdsport. 65 jaar later is er een eind gekomen aan het bestaan van OMNI sportvereniging ‘Irene’. Een club met een levendige historie.

door Kees Diepeveen

Er kan veel gebeuren met een vereniging in 65 jaar. Het ontstaan en weer verdwijnen van afdelingen hoort bij de geschiedenis van Irene. Heel veel mensen hebben zich in al die jaren ingezet voor hun favoriete sport of hobby onder de paraplu van deze club. Met Ineke Stienstra, secretaris van Sportvereniging Irene duiken we in het verleden en eindigen we in het heden, waarbij afdelingen als zelfstandige sportverenigingen zijn verder gegaan. Ineke heeft diverse oud-leden, - bestuursleden en notulen uit de beginjaren geraadpleegd die haar van informatie hebben voorzien. 

Informatiebronnen
Ineke: ‘Zonder deze informatiebronnen zou ik het verhaal van de vereniging niet kunnen vertellen. Zelf ben ik sinds1984 lid van de volleybalafdeling en mijn kinderen enkele jaren van de gymnastiekafdeling, later ook van volleybal. Mijn eerste bestuursfunctie was binnen de gymnastiekafdeling. Later kwamen daar die binnen de volleybalafdeling en in het hoofdbestuur voor in de plaats. Door mijn bestuursfuncties was ik ook van veel zaken op de hoogte die de andere afdelingen betroffen.

Gymnastiek
Binnen twee jaar na de oprichting telde de vereniging al 180 leden waarvan ruim 100 waren aangesloten bij gymnastiek. In drie tot vier jaar groeide dat aantal door naar rond de 230 leden. Ineke: ’Ik heb inzage in de notulen uit die tijd gekregen. De problemen die toen veelvuldig gememoreerd werden zijn ook nog in de huidige tijd van toepassing: groot verloop, financiële krapte, moeizame gemeentelijke subsidie toezeggingen en moeite met vinden van locaties, trainers en kader. Uit de notulen blijkt ook dat de eerste jaren de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering werd afgesloten met gezamenlijk volksdansen.’ Vermeldenswaard is dat in 1969 Ria van Ingen toetrad tot de leiding bij de gymnastiek afdeling. Toen zij na 50 jaar in juni 2019 afscheid nam als leidster kreeg zij voor deze bijzondere prestatie een koninklijke onderscheiding’. 

Majorettes
De vereniging bleef groeien. In 1958 werd een wandelvereniging en in 1963 een afdeling badminton opgericht. Het ledenaantal steeg tot ca 370 leden. Jammer genoeg moest de voetbalafdeling al in 1961 stoppen omdat het niet lukte een seniorenteam te vormen en de jeugd onvoldoende kon worden vastgehouden. In die tijd werd ook het ‘Tamboer- en Trompettercorps’ opgericht. In 1965 werd het corps omgevormd naar een drumband, waar in 1968 ook majorettes bijkwamen. De drumband ondersteunde de wandelaars van de vereniging bij evenementen zoals de lokale Avondvierdaagse, maar trad ook op bij andere lokale en regionale activiteiten. De wandelafdeling werd in 1971 opgeheven. Er waren nog maar 5 leden. ‘Drumband en Majorettekorps Irene’ bestond uit 45 leden, inclusief de 17 majorettes. Rond 1978 kwamen Drumband en Majoretteskorps ook in zwaar weer. De vereniging deed zijn best om het corps in stand te houden. Jammer genoeg is dat niet gelukt.

Basketbal
Inmiddels werd in 1972 de afdeling basketbal opgericht met een ledenaantal van 56 leden. De verwachting was dat in dat jaar het 1000e lid van de OMNI-vereniging kon worden ingeschreven. Dat liep toch anders. De afdeling basketbal is jaren opgeheven geweest en heeft geprobeerd terug te komen in 2013 met alleen jeugd. Helaas bleek de invulling van voldoende kader opnieuw problematisch en moest de afdeling het na 5 jaar opgeven.

Naamswijziging
Ineke: ‘In een tijdspanne van 12 jaar werd de naam twee keer aangepast. In 1979 werd de naam gewijzigd in ‘Christelijke Sport Vereniging Irene’ en in 1991 in ‘Sportvereniging Irene’. Een rol hierbij speelde dat enkele nationale bonden hun wedstrijden op zondag speelden en het niet deelnemen aan deze competitie het beoefenen in wedstrijdverband niet meer mogelijk zou zijn. De laatste loot aan de stam dateert uit 2013. In dat jaar werd de zelfstandige afdeling beachvolleybal opgericht. De laatste decennia waren dus met name badminton, gymnastiek en volleybal vertegenwoordigd in Irene’. 

Zelfstandige sportverenigingen
De laatste jaren bleek de bestuurlijke structuur van Irene met afdelingsbesturen en daarboven een hoofdbestuur, niet meer voldoende te functioneren. Ineke: ’Daarom is na uitgebreid onderzoek naar mogelijke andere bestuursstructuren in 2020 besloten dat de aanwezige afdelingen als zelfstandige sportverenigingen verder gaan. SV Irene had toen ca. 700 leden. De volleybalafdelingen waren de grootsten’. De afdeling Gymnastiek functioneert sinds augustus 2020 onder de naam Gympoint Bilthoven en sinds januari 2021 zijn ‘Irene Badminton’ en ‘Volleybal Vereniging Irene’ een feit. Hiermee is er een eind gekomen aan het bestaan van OMNI Sportvereniging ‘Irene’.

Clubhuis
De zaalsporters sporten veelal in de Kees Boekehal en maken gebruik van het daar aanwezige clubhuis; het afgelopen seizoen zeer beperkt door de geldende corona-maatregelen. Zij hopen als ‘nieuwe’ verenigingen in september hun sporten weer op te pakken. Ineke: ‘Irene Beach heeft als buitensport veel minder last gehad van deze maatregelen en heeft een flinke aanwas in hun ledental. Hun seizoen is inmiddels al begonnen op 14 velden. Ook Irene Badminton is met air-badminton buiten aan de slag gegaan. Op vrijdag met de jeugd onder leiding van een buurt-sportcoach en daarna ook de ouderen. Daarnaast heeft de jeugd samen met andere verenigingen op zaterdag badminton gespeeld op de velden van Beachvolleybal’. 

Ineke afrondend: ’Het was leuk om nog eens door het verleden te bladeren maar ik hoop dat in september de zaalsportverenigingen het seizoen weer kunnen opstarten’. Alle verenigingen hebben een eigen actuele website.

 

Meer berichten