Leerlingen Wereldkidz De Kievit zitten er klaar voor. (foto Lisanne Brinkhaus
Leerlingen Wereldkidz De Kievit zitten er klaar voor. (foto Lisanne Brinkhaus

Project ‘Ontwerp een duurzame speelplek’

Algemeen

door Kees Diepeveen

De leerlingen van klas 1A uit Bilthoven en klas 1E uit Maartensdijk van Aeres VMBO en de groepen 8 van de Maartensdijkse basisscholen WereldKidz de Kievit en Martin Luther King-school werken samen aan een project voor het ontwerpen en ontwikkelen van een duurzame speelplek op het terrein rondom de Maartensdijkse scholen. Kinderburgemeester Carmen Braak gaf tijdens een online startbijeenkomst op dinsdag 19 mei officieel opdracht hiertoe. 

De gemeente De Bilt heeft in 2020 het beleid over buitenspelen vernieuwd. Doel is om spelen en bewegen aantrekkelijker te maken, zodat het voldoet aan de wensen voor jong en oud. Dit beleid wordt samen met inwoners en andere betrokken partijen uitgevoerd. Ook de scholen zijn bij dit project betrokken. Bewoners uit de omliggende buurten, wijken en dorpen kunnen gebruik maken van zogenaamde wijk-overstijgende speelplekken, waarvan er vier in de gemeente De Bilt komen. 

Maartensdijk
Eén van die speelplekken komt in Maartensdijk op het terrein rondom de basisscholen. De bestaande mogelijkheden zijn verouderd en de wens van de scholen en de buurt is om dit terrein opnieuw in te richten, zodat jong en oud ieder op hun eigen manier volop gelegenheid hebben te spelen, te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten. Gebiedsmakelaar Bas van Hell van de gemeente De Bilt heeft dit tijdens de online aftrap aan de leerlingen uitgelegd. Buurtsportcoach Niels van Veelen (Mens De Bilt) is ook bij het project betrokken om de leerlingen echt te prikkelen om te denken vanuit beweging. 

Groene school
José Dorresteijn (projectleider onderwijsontwikkeling) en Laura van Esveld (teamleider) van Aeres VMBO Maartensdijk zijn bij het project betrokken. José Dorresteijn: ‘Het project is uniek doordat er diverse partijen bij betrokken zijn, zoals de gemeente als opdrachtgever, jong en oud uit de buurt, de buurtsportcoach van Mens De Bilt en de scholen. Het is voor ons een nieuwe manier van leren. We willen graag betekenisvol onderwijs geven. Door leerlingen te laten werken aan authentieke vragen proberen we dit te bereiken’. Laura van Esveld vult aan: ‘Daarnaast geeft het ons allemaal de kans om eens echt over je eigen leefomgeving na te denken, een kans die je niet snel krijgt. Dit project sluit mooi aan op de plannen vanuit de gemeente. Als groene school heeft de buitenruimte onze speciale aandacht’. Arjan Dam, directeur Martin Luther Kingschool:’ Wij zijn zeer gemotiveerd om er een geslaagd project van te maken omdat de wijk-overstijgende en duurzame speelplek op en rond onze schoolpleinen wordt gerealiseerd’

Stappenplan
‘Het project ‘Ontwerp een duurzame speelplek’ sluit aan bij twee belangrijke projecten binnen de school’, aldus José Dorresteijn ‘Dit zijn ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ (actief nadenken over en werken vanuit een duurzaam karakter in het onderwijs) en ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (door onderzoeken en ontwerpen meer jongeren bewust laten kiezen voor een technisch mbo). Dit doen wij bijvoorbeeld door dit vakoverstijgend project. De leerlingen werken volgens zes stappen aan de opdracht. Het opstellen van een onderzoeksvraag en het uitwerken van een ontwerp zijn onder andere belangrijke stappen. Zo leren ze om projectmatig te werken. Hiervoor gebruiken de leerlingen een projectboekje waarin de stappen zijn omschreven en uitgewerkt.’. 

Virtueel
Op een aantal woensdagmiddagen in mei en juni komen de leerlingen van de scholen virtueel samen om aan het project te werken en taken te verdelen. Arjan Dam: ‘Vervolgens gaan de leerlingen op de eigen school aan de slag met de uitwerking. Tijdens de volgende bijeenkomst worden de resultaten gedeeld’. ‘Op Aeres VMBO Maartensdijk wordt er samengewerkt in groepjes van 4 leerlingen, die in 6 dagdelen werken aan hun opdracht’, aldus José Dorresteijn. ‘Voor de Aeres leerlingen is dit nieuw en best spannend om op je nieuwe school direct aan de slag te moeten met andere leerlingen. Immers de leerlingen van Aeres Bilthoven verhuizen na de zomer naar Maartensdijk. Op sommige dagdelen wordt er buiten op locatie samen gewerkt’. De groepjes met daarin de leerlingen van Aeres MAVO Bilthoven, Aeres VMBO Maartensdijk Wereldkidz de Kievit en de MLKing presenteren op 8 juni hun ontwerp. Ook deze presentatie is in verband met de Covid-19 maatregelen digitaal. Niet alleen de gemeente en de kinderburgemeester zullen daarvoor worden uitgenodigd; ook ouders krijgen de kans om mee te kijken naar wat deze unieke samenwerking heeft opgeleverd. 

Ontwikkelingsdoelen
De leerlingen van WereldKidz Kievit en de MLKing gaan in de komende weken een duurzaam ontwerp maken voor de totale speelplek. Arjan Dam: ’De bedoeling is dat de leerlingen informatie verzamelen waarna ze een ontwerp maken door middel van een tekening, maquette, moodboard, poster enz. Daarnaast leren de kinderen ook over duurzaamheid. Zo worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO betrokken bij dit project. De leerlingen moeten aangeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen het ontwerp van de speelplek voldoet’. Het ontwerp wordt vervolgens 8 juni gepresenteerd

De leerlingen doen hun uiterste best om voor de vijf gebieden waaruit de totale speelplek bestaat een plek te maken voor jongeren waarop straks sport- en spelmogelijkheden, toestellen en natuurlijke materialen zijn om te spelen en te bewegen. Een unieke en uitdagende samenwerking is afgelopen dinsdag succesvol gestart.