Logo vierklank.nl
Maurits de Bruin bood wethouder Anne Brommersma op 23 april het burgerinitiatief aan.
Maurits de Bruin bood wethouder Anne Brommersma op 23 april het burgerinitiatief aan. (Foto: )

Burgerinitiatief tegen windmolens

De commissie Openbaar Bestuur besprak onder voorzitterschap van Henric de Jong Schouwenburg (VVD) een burgerinitiatief om geen windmolens in de gemeente De Bilt te plaatsen. Initiatiefnemer Maurits de Bruin gaf in de commissie een toelichting. Het burgerinitiatief staat voor behandeling op de agenda van de gemeenteraad op 27 mei.

door Guus Geebel

In een toelichting noemt De Bruin een aantal redenen waarom windmolens in de gemeente onwenselijk zijn. Aantasting landelijk schoon, geluidsoverlast, slagschaduw, aantasting woongenot, gezondheidsschade, planschade en gevaar voor beschermde vogelsoorten.

De Bruin is vanuit het burgerinitiatief tegen onderzoek naar plaatsing van windmolens in het gebied bij de A28. ‘In de periode 31 maart tot 20 april 2021 hebben inwoners van de gemeente De Bilt dit burgerinitiatief massaal getekend.’ De Bruin noemt een aantal plekken in de gemeente waar het woongenot bij plaatsing van windmolens aangetast zal gaan worden. Hij verzoekt de gemeenteraad op grond van de uitkomsten van het burgerinitiatief ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente De Bilt geen windmolens komen.

Vragen

Wethouder Anne Brommersma gaat in op vragen en opmerkingen van de initiatiefnemer en commissieleden. Maurits de Bruin vraagt de wethouder of een onderzoek van het bureau Bosch & van Rijn, die ook de projectleider voor de RES U16 levert, geen belangenverstrengeling is. Brommersma was zich daar niet van bewust, maar ziet hier ook geen probleem. Op de vraag of er contact geweest is met Rijkswaterstaat over zonnepanelen langs de infrastructuur antwoordt zij bevestigend. ‘Met name over de A27 is daar met Rijkswaterstaat over te praten, maar dan wel voor een aaneengesloten stuk weg. Er is contact geweest met de gemeente Hilversum en we gaan hier ook nog met Eemnes en Blaricum over praten. Het gaat nadrukkelijk niet over zonnepanelen op geluidschermen.’ Over participatie zegt zij dat er tussen januari 2020 en maart 2021 negen bijeenkomsten geweest zijn. ‘Daarnaast is begin dit jaar een online enquête gehouden die goed is ingevuld. We hebben goed ons best gedaan om inwoners te bereiken.’ Over gezondheids- en geluidseffecten wordt nog onderzoek gedaan. Over Ultra Deep Geothermie (UDG) zegt de wethouder dat er geen sprake van is dat dit in 2030 een vervanging kan zijn voor zon en wind.

Meer berichten