Logo vierklank.nl
<p><em>Koningin Maxima (midden) vindt dat b</em><em>asisschoolleerlingen meer muziekles moeten krijgen.</em></p>

Koningin Maxima (midden) vindt dat basisschoolleerlingen meer muziekles moeten krijgen.

(Foto: )

Meer muziekonderwijs in De Bilt

Alle kinderen van de basisschool zouden muziekles moeten krijgen vindt de stichting Méér Muziek in de Klas. Erevoorzitter is koningin Máxima, al jaren. In de aanloop naar haar vijftigste verjaardag op 17 mei ging de stichting de boer op om scholen lekker te maken voor muziekles.

door Henk van de Bunt

‘Muziek is goed voor de ontwikkeling van kinderen’, zegt Carolien Gehrels van de stichting. ‘Met rekenen en taal ben je heel cognitief bezig. Muziek is heel sociaal en emotioneel. Je wordt er creatief van’. De organisatie trok met de campagne ‘50 dagen muziek’, tot de verjaardag van de koningin, langs scholen om ze op te roepen muziekonderwijs te omarmen. Gehrels: ‘Koningin Máxima heeft als doel dat honderd procent van alle basisschoolkinderen in Nederland muziekonderwijs krijgt’.

Pleitbezorger
Een van de sprekers was directeur Ella Prins van de Julianaschool in Bilthoven; Ze sprak daar namens alle leerlingen van basisscholen in De Bilt en Zeist. Ella is al jarenlang pleitbezorger van muziek op haar school: ‘Muziek hoort erbij’. Alle 500 leerlingen op haar school krijgen gedurende hun hele schooltijd meerdere instrumentale lessen aangeboden en daarmee is de school een voorbeeld voor heel veel andere scholen. ‘Zo ontstond samen met Kunstenhuis De Bilt Zeist het plan om tot een cultuurakkoord te komen met alle basisscholen in gemeente De Bilt en Zeist, waarin afspraken worden gemaakt over muzieklessen op de scholen: ‘Zeker in tijden van Corona dreigen de kunstlessen weleens van het rooster te vallen en met het akkoord worden scholen gestimuleerd om het belang van kunst en cultuureducatie te onderschrijven zodat het daarmee voor alle kinderen een vanzelfsprekendheid wordt op de scholen’.

Delen
Deze hartenwens mocht Ella delen met Koningin Maxima. ‘Samen een liedje zingen en spelen geeft verbinding’, zo sprak Ella koningin Maxima toe. ‘Mede dankzij u gaan Zeist en De Bilt op 1 juli het muziekakkoord ondertekenen’ zo sprak zij verder, waarop vervolgens beide kinderburgemeesters Sebastiaan van Dijk uit Zeist en Carmen Braak De Bilt namens alle kinderen uit Zeist en De Bilt hun handtekening zetten voor meer muziek in Zeist en De Bilt.

Muziekleraren
Op de Julianaschool in Bilthoven krijgen leerlingen al jaren muziekles, veelal van ingehuurde vakleerkrachten van de muziekschool in de buurt. Zo speelt Valentijn (10) djembé en klasgenoot Amélie (9) zingt, speelt viool en piano. ‘Ik vind het heel leuk en muziek is ook goed voor je mentale ontwikkeling’. De leerlingen repeteren voor een muzikale voorstelling over een koningspaar dat hoopt binnenkort met pensioen te gaan. Acteurs van een lokale toneelvereniging spelen de koningin en koningin; tussendoor brengen de kinderen liedjes ten gehore met titels als ‘Lanterfanten’. ‘Het is niet het belangrijkste vak, maar het is wel leuk voor tussendoor’, vindt leerling Valentijn. Hij slaat tijdens de repetitie fanatiek op de percussie, te midden van schoolgenootjes die met bolle wangen op de trompet blazen of de noten omzetten tot muziek met een harp.

Beter leren
‘Door de muziek zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben de leerlingen snel een succeservaring. Ze kunnen al gauw in het grote geheel meedoen’, vertelt muzieklerares Annet van de Hesseweg, die het project coördineert. ‘Rekenen en taal gaat beter als je muziek hebt in de klas’, vindt ook zij. Naar schatting biedt nog niet een kwart van de basisscholen in de provincie Utrecht muziekonderwijs aan. Er is dus nog werk aan de winkel, vindt Méér Muziek in de Klas. De stichting spoort scholen aan om het zogenoemde ‘muziekakkoord’ te tekenen en samen met bijvoorbeeld muziekscholen in de buurt muziekonderwijs op school te regelen.

Meer berichten