Logo vierklank.nl
De lijsters voelen zich nog veilig in de tuin. (foto Rob Timmer)
De lijsters voelen zich nog veilig in de tuin. (foto Rob Timmer) (Foto: )

Straatverbod voor katten is geen optie

De gemeente heft een aantal lokale belastingen. De bekendste zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast is er ook een hondenbelasting. Bij de hondenbelasting wordt vaak gevraagd, waarom er dan geen kattenbelasting is. Of paardenbelasting? De reden is juridisch van aard: de gemeentewet staat geen belasting toe op katten, paarden of welke andere dieren ook, anders dan honden. Je poes in de tuin van de buren levert derhalve geen boete op..

door Henk van de Bunt

Loopt jouw kat zonder toezicht buiten? Dan begaat hij een overtreding op de Europese richtlijnen, zo stelden Nederlandse juristen van de Universiteit van Tilburg in een wetenschappelijk tijdschrift: ‘Die richtlijnen schrijven voor dat we vogelsoorten en hun leefgebieden moeten beschermen. Ook van ons schattige huisdier, dat volgens hen een van de grootste uitroeiers van vogels is’. Toch komt er geen ‘katten-straatverbod’, zei minister Schouten van Landbouw als reactie. Partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een algemene castratie- en sterilisatieplicht om het overschot aan katten tegen te gaan.

Vroege Vogels
Is het toeval dat het populaire radioprogramma Vroege Vogels al heel lang hieraan veel (zend-)tijd besteedt: ‘Jaarlijks zijn ontelbare vogels het slachtoffer van loslopende katten. Vaak worden ze gevangen om mee te spelen, want onze volgevreten huisdieren lijden geen honger. Ook al krijgen katten voldoende te eten, ze blijven jagen. Vooral jonge vogels die net het nest hebben verlaten zijn een makkelijke prooi. In dorpen en steden vormen katten een grote bedreiging voor vogels. Vaak lukt het niet om katteneigenaren te bewegen hun kat binnen te houden of de bel aan te binden. In dat geval adviseert Vogelbescherming de vogels een handje helpen door de katten uit je tuin te weren door stekelige struiken in je tuin te planten (ze bieden de vogels bescherming en nestgelegenheid), een nestkast op een veilige plek op te hangen, een kattengordel om een boomstam te plaatsen, waarmee je voorkomt dat een kat bij een nest kan komen, je eigen kat een belletje om te doen, je kat te laten steriliseren of castreren, zodat deze minder behoefde heeft om op jacht te gaan en/of je katten binnen te houden op het moment dat jonge vogels op het punt staan uit te vliegen’.

Natuur
Natuurliefhebber en IVN-lid Rob Timmer heeft ook een ongewenste ervaring: ‘Het was een prachtige zonnige dag, weliswaar met een koude wind maar toch. Vlinders (blauwtjes, oranjetipjes etc.) vlogen rond en vogels (Zwartkopjes, Bonte vliegenvangers etc.) waren hun nestkastjes aan het inspecteren. De planten en bomen worden langzaam groen. Kortom het was lente. De gehele natuur lijkt te exploderen. Maar deze week zagen wij in de tuin dat twee net uitgevlogen zanglijsters op het grind wachtten om te worden gevoerd. Ik kon gelukkig enkele mooie foto’s maken van het tafereel’.

Rustgebied
‘We hebben onze tuin voor het grootste deel zodanig ingericht dat onze enthousiaste hond daar niet kan komen. Zo ontstaat daar een ‘rustgebied’ in de hoop dat er geen katten op afkomen. Toen de zanglijsters daar al hippend en fladderend genoten hoopten we dat het wel goed zou komen. Ter controle keek ik een kwartier later: veel gepiep en paniekgeluiden. Ik zag een grote lapjeskat dwars door de tuin lopen. Ik pakte een handje grind om haar weg te jagen maar dat was niet nodig want bij het zien van mij sloop ze al weg richting de tuin van één van de buren. De volgende ochtend sprak mijn vrouw met een andere buurman. Deze vertelde dat hij zojuist een dode jongen lijster had gevonden en dat hij een grote lapjeskat had zien weglopen. Korte tijd later vond hij ook het tweede jong. Dood’.

Eind
‘Einde actie van het lijsterpaar, dat elke ochtend en avond hun longen uit het lijf zong. Na een periode van broeden, de gehele dag voedsel zoeken. Alle moeite voor niets. Ik weet dat de natuur enorm hard maar meestal wel eerlijk is. Wanneer b.v. een houtduif door een havik uit de lucht wordt gehaald vind ik dat heel normaal. Niets zieligs mee. Maar dat katten loslopen in mijn tuin maakt mij naast kwaad ook vooral verdrietig. De kat kan er niets aan doen. Dat is zijn/haar natuur. Maar de eigenaren van de kat zijn de schuldigen. Daarom mijn dringend verzoek: Houd uw kat daarom binnen; zeker in deze tijd. Kunt u dat niet neem dan geen kat. En natuurlijk (wel passend in deze) zijn er middelen om katten te weren; vriendelijke maar ook minder vriendelijke manieren.’.

Meer berichten