Logo vierklank.nl
Kerkdijk rond 1965. (foto Historische Vereniging Maartensdijk)
Kerkdijk rond 1965. (foto Historische Vereniging Maartensdijk) (Foto: )

Werkgroep Biodiversiteit Westbroek nog niet klaar

Afgelopen maanden heeft u kunnen genieten van 2750 bloeiende bollen aan de Korssesteeg. Inmiddels zijn er voor dit jaar weer 3000 bollen besteld, die in oktober worden geplant op verschillende plekken in Westbroek. 

In de bermen aan de Huydecoperweg zijn wilde bloemen gezaaid en de werkgroep-leden zien vol verwachting uit naar wat er gaat opkomen. Afhankelijk van het resultaat wordt er dit jaar bij-gezaaid. In het najaar is de wal aan het begin van de insteekweg door de vrijwilligers aangeplant en zo te zien met succes. Deze plek is een fietsknooppunt en daarom staat er ook een bankje met uitzicht richting het dorp. 

Kerkdijk
In 2021 onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden om bomen te planten aan de Kerkdijk. Heel lang was de Kerkdijk een boomrijke weg, maar de laatste decennia zijn er steeds meer bomen gekapt. De werkgroep is in overleg met de gemeente. Belangrijk is dat er ook goed contact is met de aanwonenden; dit zal na de huidige oriënterende fase uiteraard ook gebeuren.

In het overleg met de gemeente is geopperd om de zuidzijde van het evenemententerrein natuurlijker in te richten met een diervriendelijke oever. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan vogels (struiken, zaden, nestgelegenheid), vlinders (bloeiende struiken, waardplanten), kikkers en padden (een natuurlijke slootkant) en misschien ook wel aan egels en andere zoogdieren (rust, voedsel en schuilgelegenheid). Het maaibeleid voor het zuidelijke deel van het evenemententerrein wordt daarom verminderd naar twee keer per jaar met eventueel nog wel een gemaaid pad zodat hier (met hond) gewandeld kan worden.

Belangrijk
De werkgroep tracht zoveel mogelijk het onderwerp biodiversiteit onder de aandacht te brengen op de in hun ogen belangrijke plaatsen. Daarom houdt de werkgroep contact met de gemeente (bijv. omgevingsvisie) en met de provincie (maaibeleid). Er is al veel moois in Westbroek en dat wordt vastgelegd middels foto’s en verhalen in het project Westbroek leeft met de natuur’. Voor meer informatie of meedoen: Willem Muis tel: 06 15207798.

(José Stortelder)

Meer berichten