Logo vierklank.nl
<p><em>Een zwarte specht maakt een nieuw ovaal nest; hij gooit hier de houtsnippers uit het nest (Ridderoordse bossen, april 2021).</em></p>

Een zwarte specht maakt een nieuw ovaal nest; hij gooit hier de houtsnippers uit het nest (Ridderoordse bossen, april 2021).

(Foto: )

Spechten in de lente

De verschillende spechten bereiden zich voor in de lente voor het broedseizoen. De meest voorkomende soorten spechten in onze omgeving zijn de grote bonte specht, de zwarte specht en de groene specht.

De grote bonte specht is de meest algemene specht van Nederland. Zowel mannetje als vrouwtje roffelt op takken met een korte snelle roffel om zijn territorium af te bakenen en een partner te lokken. Grote bonte spechten hakken in bomen een nestholte uit met een rond gat. Ze hebben een voorkeur voor zachte houtsoorten, zoals berken of dode beuken. De grote bonte specht komt in de bossen van onze omgeving overal voor.

Zwart
De zwarte specht komt minder vaak voor in onze omgeving. Hij maakt elk jaar een nieuw nest met een ovaal gat in oude beuken of hij gebruikt ook wel bestaande nesten. De roffel van de zwarte specht is zwaarder dan die van de grote bonte specht en klinkt net als een mitrailleur. De zwarte specht broedt in onze omgeving in o.a. Beukenburg, Beerschoten, Eyckenstein en de Ridderoordse bossen.

Groen
De groene specht is erg schuw en voelt zich meer thuis in open loofbossen. Hij broedt meestal in een zelf uitgehakt hol in oude loofbomen. De lachende roep van de groene specht is een opvallend kenmerk. Hij roffelt niet vaak. Hij is in onze omgeving waargenomen in o.a. de Leijense bossen en in Beerschoten.

Boomklever
Een opmerkelijke kleine bosvogel is de boomklever (geen specht). Hij is in de lente overal erg luidruchtig aanwezig met schelle fluittonen en trillers. Ze nestelen vaak in oude holen van spechten en komen overal in onze bossen voor.

(Eugene Jansen)

Meer berichten