Logo vierklank.nl
Vragenhalfuur gemeenteraad van 22 april

d
Vragenhalfuur gemeenteraad van 22 april d (Foto: )

Vragenhalfuur gemeenteraad van 22 april d

oor Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt een aantal vragen over de vondst van poliovirus in de riolering. Burgemeester Sjoerd Potters antwoordt dat na contact de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nadrukkelijk heeft aangegeven dat er geen sprake is geweest van risico voor de volksgezondheid. De riolering is een gesloten systeem dat het poliovirus inactiveert en voldoet aan de richtlijnen van de WHO. ‘We hebben het bevoegd gezag gevraagd het toezicht te versterken. Daar heeft de minister middels een brief aan de Kamer gehoor aan gegeven.’

Korssesteeg
Raadslid Menno Boer (SP) wil meer informatie over de datalek die in het VPRO-programma Argos werd aangetoond bij de controlecamera aan de Korssesteeg in Westbroek. De burgermeester zegt een brief van ARS ontvangen te hebben waarin zij zeggen de fout die zij hebben gemaakt te betreuren en zij bieden daarvoor hun excuses aan. ‘Er is hier geen sprake van aantoonbare fraude. We hebben een verantwoordelijkheid voor deze datalek en hebben toezicht aangescherpt. Er is geen informatie bij ons dat bij andere partijen ook sprake zal zijn van een datalek.’

Windmolens
In de discussie over windmolens en zonnepanelen vraagt Schlamilch informatie over de bemiddelingsrol van Wouter de Jong, oud-burgemeester van Houten, tussen zestien Utrechtse gemeenten (U16) in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De Jong zou de gesprekken over nieuwe locaties voor windmolens en zonnepanelen in de provincie Utrecht uit het slop moeten trekken. Wethouder Anne Brommersma antwoordt dat De Jong zijn opdracht heeft afgerond en een presentatie heeft gegeven: ‘Het is in onze gemeente een ingewikkeld proces en dat geldt ook voor de 15 andere gemeenten. We hadden verschil van mening over wat we wel en niet meerekenden om aan de 1,8 terawatt te komen. Dat is inmiddels gladgestreken. We gaan voortvarend verder in het vertrouwen dat het goed komt’.

TONK-regeling
Krischan Hagedoorn (PvdA) zou graag zien dat bij de uitvoering in De Bilt van de landelijke TONK-regeling voorbeelden van andere gemeenten en een voorbeeld uit de stad Utrecht worden betrokken. Gemeenten moeten de regeling uitvoeren. Minister Koolmees riep gemeenten op 6 april op ruimhartiger om te gaan met de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De regeling is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet kunnen betalen. Gemeenten kunnen zelf de regels en de hoogte van de uitkering bepalen. Er is een groot verschil in hoe gemeenten hiermee omgaan. Koolmees constateert dat er veel minder aanvragen dan verwacht binnenkomen en vraagt zich af of gemeenten wel gebruik maken van de beleidsruimte die het Rijk hen biedt. PvdA De Bilt wil weten hoe het staat met de TONK-verzoeken in onze gemeente en of het college wel gebruik maakt van de geboden beleidsruimte. Hagedoorn vraagt ook hoe de gemeente de regeling en Biltse regels onder de aandacht brengt bij de doelgroep. In Utrecht heeft de gemeente de schuldsanering verkort en vereenvoudigd. Hagedoorn vraagt of de wethouder bereid is na te gaan of een dergelijke aanpak van schulden in gemeente De Bilt succesvol zou kunnen zijn en vooruitlopend op een Rijksregeling met coronagelden een pilot uit wil voeren. De vragen worden schriftelijk beantwoord.

Bomenkap
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) heeft vragen over bomenkap in de gemeente en de schade daardoor aan flora en fauna in het broedseizoen. Ook vraagt zij aandacht voor eekhoorns. Wethouder Anne Brommersma betreurt wat er is gebeurd met de eekhoorns. ‘Het is lastig het planningsproces een half jaar te verschuiven. We kijken wel of we het proces kunnen verkorten. Op dit moment geven we aan wat de locatie van de bomen is en we werken aan een systeem op de website om welke bomen het precies gaat.’ Op de vraag van Schlamilch aan de wethouder om bomenkappers hoge boetes op te leggen zegt zij daartoe is niet bereid te zijn.

Meer berichten