Logo vierklank.nl
Mevr. Visser - Bilardo en haar echtgenoot
Mevr. Visser - Bilardo en haar echtgenoot (Foto: )

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Maandag 26 april reikten burgemeester Sjoerd Potters, samen met wethouder Madeleine Bakker-Smit aan 17 inwoners van de gemeente De Bilt een Koninklijke onderscheiding uit in de trouwzaal van gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. In verband met de corona-beperkingen was het protocol behoorlijk aangepast. 

door Henk van de Bunt

De gedecoreerde mocht zich door slechts één persoon mee laten vergezellen en niet meer dan vier familieleden konden de decorandi feliciteren bij de uitgang van het gemeentekantoor. Om 9.30 uur werd gestart en om 17.30 uur werd de laatste onderscheiding uitgereikt. 

Mw. C.E. Bolkenstein - Bast (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) is mede-initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris van het hoofdbestuur van drie goede-doelenfondsen, organisator van het ‘Kootje Kamp’ (een vakantieweek voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen). De vakantieweek wordt ondersteunt door de Stichting De Tussenvoorziening. Mevr. Bolkenstein is organisator van het evenement ‘De Ontmoeting’ en poogt hiermee mensen van verschillende maatschappelijke achtergronden met elkaar in contact te brengen om zo respect en begrip in de samenleving te bevorderen en mevr. is penningsmeester en secretaris van de AFRIpads Foundation (zet zich in voor de verbetering van de kansen en bewegingsvrijheid van vrouwen in Oost-Afrika).

Mevr. H. Visser-de Jong (Lid in de Orde van Oranje Nassau) is al jaren vrijwilliger bij de Stichting Ronald McDonald Huis Utrecht. Zij ontvangt de nieuwe families en schrijft ze in. Daarnaast doet zij administratief werk, maakt zij de kamers schoon en verzorgt zij de was. 

Mevrouw W.M. van Leeuwen-van der Horst (Lid in de Orde van Oranje Nassau) is vrijwilliger bij de Stadshospice Utrecht, bestaande uit de Stichting Thuis Sterven Utrecht en de Stichting Hospice Utrecht. Zij draagt zorg voor de persoonlijke verzorging van de gasten, het huishoudelijk werk en het eten en drinken. Daarnaast fungeert zij als gastvrouw en werkt zij de nieuwe vrijwilligers in.

De heer A. Versluis (Lid in de Orde van Oranje Nassau) is al decennia lang vrijwilliger bij de Watersportvereniging Plettenburg te Nieuwegein. Hij fungeert als havenmeester. Hij was een van de grondleggers van de vereniging.

Mevrouw. C.M. Visser-Bilardo (Officier in de Orde van oranje Nassau) heeft de prenatale diagnostiek in Nederland naar een hoger plan getild, was een bron van inspiratie voor veel onderzoekers - zeker binnen het UMCG - gaf een stevig impuls aan de kennis en kunde van de prenatale diagnostiek, met name de vroege echoscopie. Dat is van wezenlijk belang voor veel aanstaande ouders. Verder heeft decoranda veel bestuursfunctie vervult.

Mevr. J.H.T. Donker (Lid in de Orde van Oranje Nassau) vrijwilliger bij het KWF en was penningmeester. Daarnaast fungeert zij als wijkhoofd en collectant. Zij was ook vrijwilliger bij de Julianaschool te Bilthoven, waar zij penningmeester en lid van de schoolcommissie was en waar zij de tussenschoolse opvang coördineerde. Zij was secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting 900 jaar De Bilt en is secretaris van de Biltse Sport Federatie. Vrijwilliger bij het Fonds Gehandicaptensport, afdeling De Bilt. Penningmeester van en vrijwilliger bij het KWF. Decoranda initieerde mede de SamenLoop voor Hoop in de gemeente De Bilt. Zij was lid van de commissies teamwerving en kinderloop. 

’s Middags viel de eer te beurt aan Mevrouw F.I. Groot-Wildeman (Lid in de Orde van Oranje Nassau), De heer R.W. Miedema (Lid in de Orde van Oranje Nassau), de heer J. van der Velden werd Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, de dames K.M. Olivares, I.E.J. van de Pavoordt-Craandijk, M.C.A. van der Poel-Oorschot, A.C. Wijte-Gröniger en de heren J. Plantenga en E.W. Plug werden allen lid in de orde van Oranje Nassau.

De Vierklank ging deze week in verband met Koningsdag eerder de pers op. Daarom is er geen beeldmateriaal van de andere uitreikingen.

Meer berichten