Logo vierklank.nl
<p>De Bilt krijgt meer variatie in gras- en kruidenvegetatie.</p>

De Bilt krijgt meer variatie in gras- en kruidenvegetatie.

(Foto: )

Ecologisch maaien

De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven. Dit houdt in, dat bepaalde delen 1 of 2x per jaar gemaaid worden i.p.v. regelmatig. Op deze manier wordt de biodiversiteit vergroot en worden er meer insecten en vogels aangetrokken.

Vorig jaar is er een begin gemaakt met het ecologisch beheer bij enkele gazons. Dat waren met name locaties waar ook eiken staan i.v.m. de bestrijding van de eikenprocessierups. Op sommige plekken worden de bermen nu al jaren ecologisch beheerd, zoals bijvoorbeeld op de Biltse Rading. Hier is al een reactie in de natuur op dit ecologisch beheer merkbaar; opvallend is bijvoorbeeld de aanwezigheid van rupsen van de Jacobsvlinder op het Jacobskruid.

Uitbreiding locaties
Dit jaar gaat de gemeente De Bilt het aantal locaties waar ecologisch wordt gemaaid uitbreiden. Indien het maaibeheer van grote gazons wordt aangepast, worden omwonenden hierover apart geïnformeerd of betrokken. Bij het aanpassen van het maaibeheer dient o.a. rekening gehouden te worden met de functie van het gazon (als het ook gebruikt wordt als speelveld, wordt er wel vaker gemaaid). 

Methode
Op de geselecteerde locaties wordt één of twee keer per jaar gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Standaard blijft langs de randen van het huidige gazon een smalle strook kort; deze strook blijft frequent gemaaid om ervoor te zorgen dat het groenvak er verzorgd uit blijft zien. Bovendien zorgt de variatie aan hoogte van de gras- en kruidenvegetatie, dat voor de verschillende soorten flora en fauna een geschikte leefomgeving ontstaat.

Eikenprocessierups
Door het vergroten van de biodiversiteit worden ook meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, waardoor de plaagdruk van de eikenprocessierups kan afnemen. Daardoor dient het aanpassen van het maaibeheer ook als bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups.

Meer berichten