Logo vierklank.nl

Sociaal Team ingeschakeld bij oplossen toeslagenaffaire

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen rond de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst (Toeslagen) compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Zo kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Afgelopen maanden heeft de Belastingdienst in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een machtiging van de Belastingdienst aan gemeenten om namens de Belastingdienst contact op te nemen met de gedupeerden en hen hulp aan te bieden op het vlak van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin.

Sociaal Team
De gemeente De Bilt meldt in het Mededelingenblad van 19 maart deze machtiging te hebben aanvaard en zal, zodra zij de contactgegevens veilig kan raadplegen, het eerste contact leggen met de gedupeerden. In het eerste contact biedt de gemeente aan om het Sociaal Team in te schakelen bij eventuele vragen. Het Sociaal Team (www.mensdebilt.nl/sociaal-team) is er voor inwoners van 18 jaar of ouder voor vragen over wonen, welzijn, zorg, werk of dagbesteding, financiën, (geestelijke) gezondheid en dergelijke. Het Sociaal Team beschikt over de kennis en ervaring om een goed gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en te wijzen op gemeentelijke hulp in het geval de inwoner in problemen is gekomen vanwege het handelen van Belastingdienst.

HvdB

Meer berichten