Logo vierklank.nl
Foto:

Voedselbank De Bilt bestaat 10 jaar ‘

Het heeft mij energie gegeven’ 

In 2010 moest er in de gemeente De Bilt een uitgiftepunt komen van Voedselbank Zeist, omdat steeds meer gezinnen in De Bilt voedselhulp nodig hadden. Afspraak was dat wanneer dit aantal groeide tot 25 gezinnen, het uitgiftepunt in De Bilt een zelfstandige Voedselbank zou moeten worden; reden om in 2011 de Stichting Voedselbank de Bilt op te richten.

Dus bestaat de Biltse Voedselbank in 2021 alweer 10 jaar. Afnemers komen en gaan weer zelfstandig verder na tijdelijke voedselhulp. Toch is er een voortdurende groei te zien. Momenteel biedt Voedselbank De Bilt aan 143 afnemers (huishoudens) - 385 personen - voedselhulp.

Geen feest, maar stilstaan bij dit lustrum is zeker op zijn plaats. Want met een groeiende groep onbetaalde mensen wordt dus al 10 jaar voedselhulp gegeven aan dorpsgenoten die deze tijdelijke steun hard nodig hebben. Dit gebeurt met veel hulp vanuit de Biltse samenleving. In de komende zomer wordt hier meer aandacht aan besteed. In aanloop naar de zomer vertellen een paar vrijwilligers hun verhaal. Dit keer: Yvonne; ‘We waren in het begin een stel ‘enthousiaste honden’.

Koelen
Het gesprek vindt plaats in augustus 2020 in de Voedselbank aan de Molenkamp in De Bilt. Yvonne is een paar maanden geleden, na 10 jaar, gestopt met haar werk bij de Voedselbank. We lopen rond, zien dat er niet veel veranderd is, behalve de nieuwe koel- en vriesinstallaties in het magazijn, die kort na haar vertrek aangeschaft konden worden. Ze vindt ze fantastisch. Yvonne wil graag meewerken, maar wil ook wat afstand tussen privé en werkzaamheden. We spreken daarom af om haar achternaam niet te noemen en geen foto te plaatsen bij dit portret.

Twente 
Yvonne is in 1958 geboren in Twente, als jongste in een groot gezin. Dat ze voor de zorg zou gaan kiezen leek logisch, ze was als kind spelend al aan het zorgen. Ze was 17 jaar en 7 maanden toen ze uit Twente vertrok om in Hilversum de opleiding verpleegkundige te gaan volgen. In 1979 kwam ze in de geestelijke gezondheidszorg te werken in de regio Utrecht.

Waarom De Bilt?
Fietsend door de omgeving leek haar De Bilt een leuke woonplaats. Op prettige afstand van het werk, maar wel te fietsen. Ze woont hier nu al jaren met haar gezin. Doordat ze parttime werkt, heeft ze altijd tijd gehad voor andere bezigheden. Zo was ze op de basisschool van haar dochter actief in de moestuin en bibliotheek. Haar dochter ging naar de middelbare school en had aangegeven dat het leuk was haar moeder in de buurt te hebben gehad op de basisschool, maar dat dat op de middelbare school niet meer hoefde. Daarnaast viel de zorg voor haar schoonouders weg. Er was ruimte gekomen voor iets nieuws.

Voedselbank
In 2010 las ze in een Biltse krant een advertentie waarin vrijwilligers werden gezocht voor een Voedselbank. Ze was nieuwsgierig: wat is de Voedselbank precies? Bovendien was ze al bewust bezig met het tegengaan van voedselverspilling. Het werk daar gaf haar energie. ‘We waren in het begin een stel ‘enthousiaste honden’. Ze pakten alles aan, klusten in de Voedselbank om het gezellig te maken, ook haar man en dochter klusten soms mee.

Altijd en overal werd informatie gegeven over de Voedselbank. Ze ging bijvoorbeeld samen met coördinator Carin regelmatig mee-eten in Buurthuis ‘t Hoekie, waar mensen maandelijks aan konden schuiven voor een maaltijd. Maar ook op andere plaatsen praatte ze over de Voedselbank, om er bekendheid aan te geven.

Op de vraag ‘Waardoor komt het dat mensen voedselhulp nodig hebben?’ komt een ervaringsantwoord: ‘Bijvoorbeeld door financiële problemen door ontslag, scheiding of ziekte. Toen de huizenmarkt instortte in 2008 stonden veel huizen ‘onder water’; dat betekent dat de hypotheek hoger was dan de waarde van het huis. Als het huis verkocht moest worden, bleven mensen met een restschuld zitten’.

Maatschappij
We praten over karakters, over draaglast en draagkracht en pech of geluk hebben in het leven. Sommige mensen kunnen de maatschappij niet goed bijbenen, of hebben minder begeleiding gekregen door bezuinigingen. Ook in de zorg ziet Yvonne verschillen: ’Wanneer je het levensverhaal van een persoon leest, zie je soms dat het vanaf de geboorte al moeilijk gaat. Van alle mensen die hulp krijgen, is er een kleine minderheid die zich de zorg of hulp laat aanleunen’.

Tijdelijk
Voedselhulp is tijdelijk, de meeste afnemers hebben een overbruggingsperiode voedselhulp nodig en kunnen daarna weer zelfstandig verder. In de situatie van schuldhulpverlening blijven mensen drie jaar afnemer, dat is de duur van de schuldhulpverlening. Daarna zijn ze uit de schulden en gaan ze weer zelfstandig verder. Hoe kijkt Yvonne überhaupt tegen het feit aan, dat de Voedselbanken er zijn? ‘Goed dat ze er zijn. Er is overdaad aan voedsel en dat kan gebruikt worden voor voedselhulp. Tegelijkertijd moeten we alert blijven dat we mensen niet afhankelijk maken’. Yvonne; hoe ga je om met vooroordelen? ‘Door uitleg te geven. Er is wel eens onbegrip. Mensen zeggen ‘ja maar ze rijdt in een auto’. Dat kan. Die auto kan nodig zijn voor werk of in verband met gezondheid’. En tenslotte: ‘Hoe kijk je terug op je voedselbankjaren’?

Yvonne: ‘Leuk. Het was goed. Het heeft me energie gegeven’.

Meer berichten