Logo vierklank.nl
Op het perceel Melkweg 3 - gelegen tussen appartementencomplex La Luna (rechts) en de voetbalcourt - zijn plannen voor de bouw van een appartementencomplex. [foto Henk van de Bunt]
Op het perceel Melkweg 3 - gelegen tussen appartementencomplex La Luna (rechts) en de voetbalcourt - zijn plannen voor de bouw van een appartementencomplex. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Ontwerpbestemmingsplan Melkweg 3 Bilthoven

De eigenaar van het perceel Melkweg 3 (het perceel tussen appartementencomplex La Luna en de voetbalcourt in) in Bilthoven wil op deze locatie een appartementencomplex realiseren. De wijziging past niet in het huidige bestemmingsplan. Om die reden heeft de eigenaar voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeente staat positief in deze ontwikkeling en heeft het ontwerpbestemmingsplan vrij gegeven om ter inzage te leggen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Melkweg 3 Bilthoven’ nu ter visie gelegd. Het woningbouwplan betreft een appartementencomplex met maximaal 30 sociale- en/of midden-huurwoningen waarvan het aantal midden-huurwoningen maximaal 12 bedraagt. 

Inzagetermijn
Het ontwerpbestemmingsplan Melkweg 3 Bilthoven ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 1 april t/m woensdag 12 mei 2021. Stukken kunnen online worden ingezien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ook tijdens openingstijden ter inzage bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als er vragen zijn over de stukken.

Digitale bijeenkomst
Daarnaast is er op maandag 12 april van 19.00 uur tot 21.00 uur een digitale informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar j.hilligehekken@debilt.nl o.v.v. digitale informatiebijeenkomst Melkweg 3 Bilthoven.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. De zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld. [HvdB]

Meer berichten