Logo vierklank.nl
Foto:

*ingezonden mededeling* Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Een bijdrage in de discussie rond windturbines

Al geruime tijd is er in De Vierklank ruimte voor aandacht aan de oppositie tegen windturbines in onze regio. Een geluid dat overigens niet alleen in onze regio te horen is. Ikzelf sta ook niet te juichen over de schade hiervan aan ons landschap.

Maar tot nu toe verwonderde het mij, lezer in De Bilt, dat de boodschap niet veel verder kwam dan Stop en Nee. Ik ben blij dat er nu een goed opgezette website is waarop de initiatiefnemers - burgerorganisatie Energie De Bilt - onderstrepen dat energietransitie noodzakelijk is. Ook in onze achtertuin. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de alternatieven waar Energie De Bilt mee zegt te komen. 

Ikzelf betwijfel zeer of wij de energiedoelen gaan halen zonder windturbines en zonneparken. Ik zal de petitie dan ook zeker niet ondertekenen. Maar laten we vooral elkaar, ook het college - de ruimte geven om te komen tot realistische oplossingen. Zonder hakken in het zand vooraf. Ook als dat ons pijn doet en ook als het moet in onze achtertuin. 

Peter Leermakers, Bilthoven 

Meer berichten