Logo vierklank.nl
Foto:

Archief als getuige van de Tweede Wereldoorlog

Rondom het herdenken en vieren van 76 jaar vrijheid in Nederland organiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) een digitale tentoonstelling getiteld ‘Archief als getuige van de Tweede Wereldoorlog’. Vanaf 31 maart zijn er verschillende artikelen en video’s te vinden op de www.rhcvechtenvenen.nl. Daarnaast wordt een serie artikelen in lokale kranten geplaatst.

De tentoonstelling bestaat uit verschillende verhalen waarin, aan de hand van archiefstukken, thema’s uit de Tweede Wereldoorlog worden toegelicht: collaboratie, dagelijks leven en verzet. In het RHCVV worden verschillende soorten archieven bewaard en beheerd, bijvoorbeeld gemeentelijke-, kerkelijke- en verenigingsarchieven. In al deze archieven is informatie te vinden uit de periode 1940-1945. Denk aan officiële aankondigingen van burgemeesters, brieven die een jongen aan zijn ouders schreef vanuit Duitsland waar hij verplicht moest werken, notulen van verenigingen waarin duidelijk wordt welke praktische problemen de verduisteringsplicht opleverde en affiches met beperkende maatregelen voor Joodse mensen. Aan de hand van documenten uit deze verschillende soorten archieven wordt dit verhaal digitaal toegankelijk.

Ook zal er vanaf 31 maart iedere week een korte video online komen waarin medewerkers van het RHCVV aan de hand van de drie thema’s en een verscheidenheid aan archiefstukken een beeld schetsen van het dagelijks leven in de regio tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer berichten