Logo vierklank.nl
De 'voldoende' wordt gevierd met taart.
De 'voldoende' wordt gevierd met taart. (Foto: )

Feestje bij Het Nieuwe Lyceum

Het was vorige week feest op Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven. Na controle door de onderwijsinspectie kreeg zij het predicaat ‘Voldoende beoordeling’. En iedereen op school moest dat weten. Docenten, leerlingen en mentoren werden verrast met taart. Vooral in een jaar met corona, toch een vervelende tijd voor het onderwijs, was deze beoordeling een mooie opsteker.

door Walter Eijndhoven

Eénmaal in de vier jaar komt de Onderwijsinspectie langs op alle scholen. De vorige keer, nu vier jaar geleden, voerde de inspectie een controle uit op de kwaliteit van Het Nieuwe Lyceum. Helaas bleek toen één en ander te schorten aan de kwaliteit. Het bestuur van de school moest keihard aan de bak.

Kwaliteitszorg
Bij de voorlaatste inspectiecontrole bleek de kwaliteitszorg niet te zijn, wat het moest zijn. ‘Als school hielden wij ons te weinig bezig met veranderingen binnen het onderwijs, aldus de inspectie’, vertelt Wind. ‘Tijdens de verbouwing op school besteedden wij te weinig aandacht aan andere zaken zoals het onderwijs. De inspectie wees ons daarop. De laatste tijd richtten wij ons volledig op alle kwaliteitseisen, bijvoorbeeld een goed mentoraat, bespreken van resultaten en hoe deze te verbeteren’.

Dinsdag 30 maart was het zover, de inspectie stond weer aan de deur. ‘Net als bij een ISO-9001 controle, werden diverse leerlingen, docenten, mentoren en leden van de schoolleiding gevraagd iets te vertellen over de kwaliteit van het onderwijs’, vertelt Philip Wind, rector van HNL. ‘Als laatste mocht ik nog aantreden voor een ‘goed gesprek’. Altijd weer spannend of je daar doorheen komt. Gelukkig bleek alles op orde te zijn en kan onze school weer verder. De inspectie heeft veel waardering voor alle verbeteringen die zijn ingezet. De school is, ondanks de coronapandemie, erin geslaagd om de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur weer op orde te brengen. Ik ben blij dat alles weer achter de rug is. In 2025 is de volgende inspectie’.

Meer berichten