Logo vierklank.nl
Beeldimpressie van een wildraster bij de N237. (Clara van Foreest)
Beeldimpressie van een wildraster bij de N237. (Clara van Foreest) (Foto: )

Aanleg wildraster langs Amersfoortseweg

Op 6 april is gestart met de aanleg van een klein-wild-raster langs de Amersfoortseweg in De Bilt, in opdracht van de provincie Utrecht. Een wildraster kan voorkomen dat dieren op de provinciale weg komen en mogelijk worden aangereden en draagt daardoor mogelijk bij aan de verkeersveiligheid.

Het wildraster begint bij de Utrechtseweg en heeft een lengte van ruim 700 meter. De werkzaamheden vinden plaats tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg en geven geen hinder voor het verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 23 april. Bij de inrit van de parallelweg wordt er eerst een wildrooster geplaatst met ijzeren spijlen en een betonnen onderbak. Dieren durven niet over de ijzeren spijlen te lopen, maar auto’s kunnen hier gemakkelijk overheen rijden naar de achtergelegen woningen. Daarna wordt met de aanleg van het wildraster tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan gestart. De aanleg duurt ongeveer twee weken. Het raster wordt uitgevoerd in gegalvaniseerd fijnmazig gaas met duurzame robina-houten palen.

Leefgebied

Het wildraster dat langs de Amersfoortseweg wordt aangelegd, voorkomt dat dassen en andere dieren zomaar de hoofdrijbaan oversteken en aangereden worden. In het raster worden verschillende terugkeerkleppen geplaatst zodat verdwaalde dieren hierdoorheen kunnen en hun route veilig kunnen vervolgen.

Wildrasters zorgen ervoor dat dieren naar de bestaande faunatunnels of ecoducten worden geleid waar ze de weg wél veilig kunnen passeren. Op die manier ontstaat er een groter en gevarieerder leefgebied. In het geval van de N237 gaat het om een verbinding tussen de landgoederen Den Eik en Beerschoten-Panbos, die op hun beurt weer in verbinding staan met Vollenhove en Oostbroek.

Utrechtse Heuvelrug

De genoemde landgoederen maken deel uit van de Utrechtse Heuvelrug, een aaneengesloten natuurgebied van 20.000 ha, een stuwwal met bos en heide. De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben samen met terreinbeheerders, gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail de afgelopen jaren ecoducten gebouwd, faunatunnels aangelegd en nieuwe natuur ontwikkeld om van de Heuvelrug weer een samenhangend natuurgebied te maken. Wegen en spoorwegen zijn grotendeels weer passeer-baar voor dieren. Ook de recreatieve routes zijn verbeterd en uitgebreid waardoor de natuur nog beter beleefd kan worden.

HvdB

Meer berichten