Logo vierklank.nl
Foto:

Green Deal De Bilt krijgt nadere invulling

Bij de behandeling van de Duurzaamheidsagenda 2020-2022 in de gemeenteraadsvergadering van 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad bij motie gevraagd om, in navolging van de gemeente Utrecht, het initiatief te nemen voor het invullen van een ‘Green Deal de Bilt atelier’. De motie werd gesteund door VVD, CU, Fractie Brouwer, GroenLinks, PvdA, SP en D66. Een green deal atelier is bedoeld om samen met inwoners te komen tot haalbare activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

In het Mededelingenblad van 26 maart meldt het College aan de gemeenteraad binnen de organisatie geen capaciteit te hebben om, naast de huidige taken op het gebied van duurzaamheid, invulling te geven aan een green deal: ‘Wel zijn wij, naar aanleiding van inwonersbijeenkomsten over locaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit, in gesprek met enkele inwoners die mee willen denken over de locaties voor zonne- en windenergie. Wij zullen de gemeenteraad nog in het tweede kwartaal van 2021 op hoogte brengen van de uitkomsten van de betreffende gesprekken’.

Manager
Het college vervolgt: ‘Met de genoemde motie vraagt de gemeenteraad ook om binnen de ambtelijke bezetting ruimte te vinden voor een programmamanager duurzaamheid. Ook hiervoor geldt dat de ambtelijke capaciteit wordt ingezet voor de uitvoering van de taken op het vlak van duurzaamheid. Tot slot vraagt u ons in de motie om gebruik te maken van subsidies en financieringsmogelijkheden van de rijksoverheid, de provincie en de Europese Commissie. Er is een aantal subsidieregelingen op provinciaal, nationaal of Europees niveau die van toepassing zijn of kunnen zijn voor de Gemeente De Bilt. Er zijn weliswaar veel regelingen, maar niet altijd is er een concreet project waarvoor deze benut kan worden. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor het indienen en het benutten van een aanvraag vaak bij derden. Daarnaast zijn er ook veel regelingen waar bedrijven of organisaties of particulieren uit De Bilt een beroep op kunnen doen. Waar aan de orde in de contacten zal de gemeente initiatiefnemers attenderen op deze mogelijkheden’.

HvdB

Meer berichten