Logo vierklank.nl
Foto:

Weidevogels

Zonder iemand tegen te komen loop ik die ochtend de polder in. Tegelijkertijd komt langzaam de zon op en overal waar ‘ie z’n licht laat vallen, ontwaakt de natuur. Het open landschap wordt gevuld met vogelgeluiden. Op dit uur van de dag hebben de weidevogels het voor het zeggen in de polder. Twee grutto’s maken elkaar het hof, bovenin de lucht. Tureluurs maken elkaar tureluurs met hun zang, onafgebroken. Ook kieviten roepen aanhoudend en buitelen zowel boven natuurland als boerenland. Zij roepen allen hun eigen naam, grutto, tureluur, kievit, een klanknabootsing, onomatopee genoemd.

Het gebied is uitgestrekt en de vogels hebben ruime keuze voor een nestplaats. Kieviten hebben de voorkeur voor kort gras, graag in de buurt van ondiep water waar zij gemakkelijk voedsel vinden. In het boerenland maakte een kievit haar nestkuiltje in de beschutting van een mollengang. Eind maart ontdekte de melkveehouder er drie eieren in. De volgende dag lagen er vier, met de punten naar elkaar toe, voor het vrouwtje het moment om te gaan broeden. Zwart-wit flappen de vleugels in het ochtendlicht, terwijl het mannetje nijdig achter een kraai aan jaagt. Kieviten verdedigen hun nest zó goed dat ook andere weidevogels graag gebruik maken van die bescherming. Zij broeden vlak in de buurt. Over vier weken lopen er donzige kuikens door het hoge gras.

De tijd verstrijkt en langzaam overtreffen geluiden van menselijke activiteit uit de omgeving mijn natuurbeleving. Nog wat talmend keer ik me om en loop terug naar huis. Ook ik moet aan het werk.

(Karien Scholten)

In haiku:

Natuurbeleving
Samen met de weidevogels
Helemaal alleen

Meer berichten