Logo vierklank.nl
Veel inwoners van Groenekan noemen het gemis van voorzieningen in de buurt.
Veel inwoners van Groenekan noemen het gemis van voorzieningen in de buurt. (Foto: )

Meepraten bij Omgevingsvisie 2040

De gemeente De Bilt is bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Een Omgevingsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de toekomst van onze leefomgeving. Met als stip op de horizon het jaar 2040.

DUO Market Research heeft in opdracht van gemeente De Bilt onderzoek gedaan naar de thema’s Omgevingsvisie De Bilt 2040 en aardgasvrij wonen; wat is belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in gemeente De Bilt?

Omgevingsvisie
Wanneer inwoners denken aan de gemeente De Bilt zijn de eerste woorden die in hen opkomen voornamelijk gerelateerd aan de natuur (79%). Rust en de centrale ligging worden beide door ongeveer een kwart van de inwoners genoemd, respectievelijk 25% en 23%. Als het gaat om de meest aantrekkelijke punten van de gemeente dan wordt de ligging in de regio (58%) het meest genoemd. Andere veelgenoemde antwoorden zijn een aangenaam woonklimaat (39%) en veel groen in de wijken (32%).

Kernen
Inwoners geven aan dat het woningaanbod (41%), de winkels (27%) en het groen in de wijk (20%) de drie belangrijkste verbeterpunten zijn in de gemeente. Inwoners werd open gevraagd waarmee hun eigen kern dorp zich het meeste onderscheidt van (de) andere kernen De Bilt. Ongeveer een vijfde (21%) van de inwoners geeft aan dit niet te weten: 79% geeft aan dit wel te weten. Circa een derde (32%) van deze groep inwoners noemt de natuur en het groen als meest onderscheidend punt. Ongeveer een kwart (24%) van deze groep inwoners noemt de voorzieningen in de buurt. Bijna driekwart (74%) van de inwoners vindt dat ze zelf een actieve bijdrage moeten leveren aan de verbetering van hun leefomgeving. De meerderheid (56%) van deze inwoners noemt de veiligheid en leefbaarheid als punt waaraan inwoners zelf moeten bijdragen om hun leefomgeving te verbeteren. Inclusiviteit (onderlinge verbondenheid) en het milieu worden door ruim een derde van de inwoners genoemd, respectievelijk door 36% en 34%.

Bedreiging
Ook werd inwoners open gevraagd wat zij als grootste bedreiging voor de leefomgeving zien. Ruim een kwart (26%) van de inwoners noemt woningbouw als grootste bedreiging. Hierbij wordt voornamelijk het bouwen buiten de rode contouren als bedreiging gezien. Daarnaast wordt door een vijfde (20%) van de inwoners de afname of aantasting van de natuur genoemd. Tevens werd open gevraagd wat de inwoners als de grootste kans voor de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving zien. De grootste kansen liggen volgens de inwoners op het gebied van groen en natuur (22%). Het gaat hierbij met name om het behoud hiervan. Verder noemt een vijfde (20%) van de inwoners het inzetten op duurzaamheid en milieubescherming. Het behoud (en de uitbreiding) van groen en natuur wordt bovendien het vaakst (25%) als grootste wens voor de toekomst van de gemeente genoemd. Wensen met betrekking tot voorzieningen en het centrum, goede en betaalbare woningen en duurzaamheid en milieubescherming worden door ruim een tiende van de inwoners genoemd (elk aspect wordt door 11% genoemd).

Aardgasvrij wonen
Inwoners zijn, naar eigen zeggen, behoorlijk goed op de hoogte als het gaat om de overstap naar aardgasvrij wonen: 90% weet precies of ongeveer wat het betekent. Een tiende (10%) geeft aan het alleen van naam te kennen of nog nooit van de overstap naar aardgasvrij wonen gehoord te hebben. 78% van de inwoners is bekend met de individuele warmtepomp. Verder is ruim twee derde van de inwoners bekend met stadsverwarming of het warmtenet. Minder dan een tiende (8%) van de inwoners kent geen van de alternatieve verwarmingsmogelijkheden. De meerderheid (81%) van de inwoners geeft aan dat zij de benodigde informatie op het gebied van alternatieve verwarmingsmogelijkheden of isolatie online zoeken. Een zevende (14%) van de inwoners benadert hiervoor de gemeente. Iets meer dan de helft (52%) van de inwoners geeft aan dat de gemeente hen met het verstrekken van subsidies kan helpen bij het isoleren of het aardgasvrij maken van hun woning. Inwoners zijn bereid om mee te werken aan aardgasvrij wonen als de overheid meebetaalt (47%) en inwoners zijn bereid de kosten, die zij anders zouden betalen voor het vervangen van een cv-ketel, te betalen als bijdrage voor een aardgasvrije woning (43%). De helft (50%) van de inwoners geeft aan dat zij bereid zijn om mee te werken aan het isoleren van hun woning als de overheid meebetaalt. In totaal zou twee derde (66%) van de inwoners samen met anderen hun warmtevoorziening of isolatie van hun woning willen regelen als dit betekent dat zij kosten besparen.

Meepraten
Wat gaat goed, wat kan beter, hoe moet de toekomst van gemeente De Bilt er uit zien? Inwoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd mee te praten tijdens 6 digitale bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur:

Voor De Bilt op 13 april, Bilthoven op 14 april, Groenekan op 20 april, Westbroek op 21 april, Maartensdijk op 28 april, en Hollandsche Rading op 29 april van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden via omgevingsvisie@debilt.nl. 

door Henk van de Bunt

Meer berichten