Logo vierklank.nl
<p><em>Voorzitter Jeugdcommissie Ernst Hoepman bij het omheinde miniveldje waar de jongste jeugd graag een partijtje speelt.&nbsp;</em></p>

Voorzitter Jeugdcommissie Ernst Hoepman bij het omheinde miniveldje waar de jongste jeugd graag een partijtje speelt. 

(Foto: )

Jeugdafdeling FC De Bilt draait volop door

Elke zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur is er een onderlinge voetbalcompetitie voor alle jeugdteams van FC De Bilt op sportpark Weltevreden. De jeugdcommissie heeft er een hele puzzel aan om wekelijks een aantrekkelijk programma te creëren. De kinderen zijn er blij mee en komen met veel plezier hun wedstrijden spelen. 

door Kees Diepeveen

Ongeveer 775 jeugdleden heeft FC De Bilt onderverdeeld in ruim 600 jongens en rond de 175 meisjes. Wekelijks maakt de jeugdcommissie de puzzel om zo veel mogelijk kinderen op zaterdag een wedstrijd te kunnen aanbieden. De ene keer gaat dat met bestaande elftallen tegen elkaar, op een ander moment worden er leeftijden gemixed om onderling gelijkwaardige teams te krijgen en soms wordt er geprobeerd om een ouder team tegen een jaar jongere spelers of speelsters te laten spelen. Voorzitter Jeugdcommissie Ernst Hoepman: ‘Zo proberen we de lol voor de kinderen erin te houden. Maar met het organiseren van de wedstrijdjes op zaterdag zijn we er natuurlijk niet. Alles moet wel strak volgens de protocollen van de Veiligheidsregio en KNVB en daar houden wij ons strikt aan. Zoals geen ouders langs de lijn, alleen maar teambegeleiders, trainers, teamleiders en 2 tot 3 ouders per team voor de begeleiding. Om de ouders van de jongste jeugd een beetje tegemoet te komen laten we wedstrijdjes van de jongste jeugd spelen op het veld naast de parkeerplaats. Kunnen ze vanaf daar de wedstrijdjes volgen en zien of hun kind veilig op het veld staat’. 

Meisjesteams
De meisjes voetballen in een eigen competitie maar worden ook ingedeeld in iets jongere jongensteams. ‘In totaal zijn er 12 meisjesteams’, aldus Ernst Hoepman. ‘En de groei zit er aardig in. Aan het begin van het seizoen hadden we één MO9 (Meisjes Onder 9 jaar) team en inmiddels gaan we bijna naar een 3e team. Dat is goed voor de doorstroom want alle teams moeten gevuld zijn met speelsters van bij het team horend niveau. Wat natuurlijk ook voor de jongensteams geldt. Onze meiden MO17 spelen op landelijk niveau. Dat is een hoog niveau en daarom zijn we druk doende om onze doorstroommogelijkheden goed te ontwikkelen om het niveau te kunnen handhaven. We zijn blij met onze meidenteams. Meisjes geven een andere dynamiek en gezelligheid binnen de vereniging’.

Voetbalacademie
‘Vijf jaar geleden is FC De Bilt een Voetbalacademie gestart. Deze Academie geeft wekelijks gestructureerde circuittrainingen aan jongens en meisjes onder 10 jaar. De komende jaren willen we dit verder uitbouwen tot de gehele onderbouw. Hierdoor krijgen alle kinderen trainingen op goed niveau dat afgestemd is op hun leeftijd. Dit gebeurt onder leiding van gediplomeerde trainers en met behulp van oudere jeugdspelers. Hierdoor krijgen deze oudere jeugdspelers ervaring als trainer en is de Academie tevens een opleidingsinstituut voor trainers’. Ernst Hoepman vervolgt: ‘Ook kinderen die niet lid zijn mogen met bijvoorbeeld een vriendje meekomen en op proef meetrainen. Mogelijk krijgen die kinderen zo de smaak te pakken en worden ze lid. Aanmelding voor een proeftraining kan via de website’.

Ontwikkeling
Sinds enige jaren biedt FC De Bilt zijn jeugdspelers ook de kans om extra techniek-training te krijgen bij de Utrechtse Voetbalschool. Ernst Hoepman: ‘De voetbalschool, die werkt op ons sportpark, organiseert techniektrainingen voor jongens en meisjes tussen de 4 en 12 jaar. Dit is een aanvulling op de reguliere voetbaltrainingen en speciaal gericht op de ontwikkeling van de jeugd. Deze trainingen worden gegeven door gecertificeerde voetbaltrainers die al jaren ervaring hebben met het geven van trainingen aan de jongste jeugd. Dit is niet gratis, hiervoor moeten de ouders een vergoeding betalen’.

In de voorjaarsvakantie heeft de Voetbalschool gedurende twee dagen clinics voor de jeugd gegeven. Hier hebben 130 kinderen aan meegedaan. Nog nooit hebben er zoveel kinderen aan de clinics deelgenomen. 

Jeugdbeleidsplan
Om heel gestructureerd aan opleiding van jeugdspelers en -speelsters te werken is de Technische Commissie van FC De Bilt in nauw contact met de Jeugdcommissie bezig met het opstellen van een Beleidsplan. Enthousiast vertelt Ernst Hoepman: ‘Dit Beleidsplan is gericht op de ontwikkeling van jeugdtrainers met als doel een uniforme, leeftijdsgebonden trainingsaanpak om het aantal clubtrainers te laten groeien en te investeren in de kwaliteit van de trainingen. In de overtuiging dat dit bijdraagt aan het niveau, het spelplezier en het behoud van jeugdspelers. Het is best ambitieus maar wanneer we dit realiseren kunnen we een gestructureerde trainingsaanpak bieden aan kinderen in elke leeftijdsklasse’.

Werk
Er is nog veel werk aan de winkel bij de jeugdafdeling van FC De Bilt. Maar elke zaterdagochtend op het sportpark zijn is voor Ernst Hoepman geen enkel probleem. ‘Ik werk hele dagen thuis en vindt het heerlijk om op zaterdag lekker in de buitenlucht te zijn. Bovendien is het belangrijk voor de binding en je spreekt veel mensen zoals trainers, begeleiders en ouders. Je hebt nu iedereen bij elkaar. Bovendien combineren we onze aanwezigheid ook met wat onderhoudswerk als de tijd het toelaat. En van al die vrolijke kindergezichten en het plezier dat de kinderen hebben, daar doe je het toch voor!’ Voor meer informatie over het jeugdvoetbal bij FC De Bilt zie: www.fcdebilt.nl

Meer berichten