Logo vierklank.nl
Voorzitter Frans van der Tol (l) en penningmeester Nol van Noort snakken naar betere tijden maar hebben het volste vertrouwen in de toekomst van de vereniging.
Voorzitter Frans van der Tol (l) en penningmeester Nol van Noort snakken naar betere tijden maar hebben het volste vertrouwen in de toekomst van de vereniging. (Foto: )

Leden blijven SVM trouw

De contributie voor dit seizoen is geïnd. Daar is het bestuur van voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk heel blij mee. Ook het ledental vertoont geen grotere schommelingen dan voorgaande jaren. Daar heeft corona tot op heden geen invloed op gehad. Het bestuur prijst zich gelukkig dat voor dit seizoen op deze inkomstenbron geen verliezen zijn te noteren. Maar het gemis van kantine-inkomsten hakt er wel zwaar in.

door Kees Diepeveen

Voorzitter Frans van der Tol en penningmeester Nol van Noort van de Maartensdijkse vereniging zijn er best trots op dat het ledental gelijk is gebleven en iedereen zijn contributie heeft betaald. Frans van der Tol: ‘Wij rekenen op de solidariteit van onze seniorleden maar hebben toch ook wel onze zorgen. Voor zover wij weten blijven de twee selectieteams in tact maar van de lagere seniorenteams weten we niet wat die spelers in het nieuwe seizoen gaan doen. Ook daar hopen we dat de binding met de vereniging sterk is. Bij de jongste jeugd - de kabouters - hebben we al wel wat nieuwe aanwas. Daar is het voordeel dat de jeugd gewoon kan trainen’. 

App-groepen
Via mailcontact, website en de diverse app-groepen blijft het contact binnen de vereniging gewaarborgd. Ook binnen het bestuur. Nol van Noort: ‘Afgelopen week hebben we voor het eerst een digitaal overleg gehad via Teams. Was nodig ondanks dat er niet zo veel gebeurt binnen de vereniging. Maar het is wel wennen. Gelukkig hebben we aankomende week weer een normaal overleg, natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM. We kijken er naar uit om elkaar weer recht in de ogen te kunnen kijken’.

Onderhoud
Een belangrijk agendapunt op dit overleg betreft natuurlijk de financiën. Nol van Noort: ‘Onze grootste inkomstenbron is de kantine. Daar gebeurt nu niets, dus geen inkomsten. Daardoor hebben we onze plannen in de ijskast gezet en hebben in de ‘voetballoze’ periode’ alleen het hoog nodige onderhoud op ons complex verricht’. Frans van der Tol: ‘Zo waren we van plan om een voorraadruimte bij de keuken aan te bouwen voor onze drankenvoorraad en een aantal vriezers. Vervolgens wilden we tegelijk het terras aanpassen. Dit schuiven we nu maar door. Maar een groot aantal kosten gaat wel door ook al zullen die minder zijn dan vorige jaren’. Nol van Noort: ‘Als voorbeeld kan ik noemen de jaarafrekeningen voor energie en water maar ook de afdrachten aan de KNVB. Per slot van rekening moet daar een professionele organisatie in stand gehouden worden. Gelukkig hebben onze leveranciers en partners oog voor de huidige situatie waarin we verkeren en steunen de vereniging waar het kan’.

Subsidies
Voetbalverenigingen kunnen bij het Rijk diverse subsidies aanvragen om de vaste lasten enigszins te compenseren. Nol van Noort: ‘Zo is er bijvoorbeeld een regeling die het trainershonorarium compenseert in de vorm van een subsidie. Ook kunnen we gebruik maken van een subsidie die omzetverlies in de kantine voor een deel vergoedt en bestaat er een tegemoetkoming voor de vaste lasten die de vereniging heeft. Dat helpt de verenigingen zeker en daar zijn we blij mee. Wat ook enorm geholpen heeft is de huurcompensatie, die het rijk via de gemeente aan sportverenigingen heeft verstrekt’.

Leeftijdsopbouw
Op 4 maart trad bij SVM voor het eerst de nieuwe coronamaatregel in werking dat jongeren tot 27 jaar weer mochten trainen. Er waren 18 spelers van de twee selectieteams aanwezig. Frans van der Tol: ’Nu kon je mooi zien hoe de leeftijdsopbouw in beide selectieteams is. De spelers die 27 jaar of ouder zijn mochten niet trainen en daar houden we ons strak aan. Deze spelers moeten zichzelf fit houden. Ik heb ze wel zien hardlopen, wandelen en fietsen in het dorp. Nu maar hopen dat de conditionele verschillen niet al te groot zijn wanneer de teams weer volledig kunnen trainen’.

Conclusie van het verhaal is dat SVM zeker niet zal omvallen. Subsidies, huurcompensatie, leveranciers, die oog hebben voor de situatie, de voor dit seizoen betaalde contributies en de hand op de knip, zorgen er voor dat de club blijft bestaan en vol verlangen uitkijkt naar een hopelijk zorgenvrij nieuw voetbalseizoen. Hoewel het toch nog wel spannend is of alle seniorleden ook volgend seizoen bij SVM aan de start zullen verschijnen. 

Meer berichten