Frank en Loes Klok ruilen Groenekan om voor Hilversum.
Frank en Loes Klok ruilen Groenekan om voor Hilversum.

Betrokken vrijwilligers vertrekken uit Groenekan

Algemeen

Binnenkort vertrekken Frank Klok en zijn echtgenote Loes uit Groenekan naar Hilversum. ‘Het was pril geluk dat ons in Groenekan bracht’ zegt Frank, ‘We gingen in 2005 samenwonen’. Dat is nu zestien jaar geleden en leidde tot een diepe sociale duik in het leven van de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk. Loes en Frank vatten, zoals zo velen, liefde op voor Groenekan, Westbroek, Maartensdijk en Hollandsche Rading, hun natuur, hun cultureel erfgoed én hun inwoners. 

De eerste kennismaking met de historie van de kernen vond plaats in de beeldentuin van Wim van Schaik, de oprichter van Brigida en befaamd strijder voor behoud van natuur en landschap. Daar hoorde Frank van diens boek ‘Orkanen over Voordaan’ en schafte dat ter plekke bij de gepassioneerde verteller zelf aan. De passie voor de geschiedenis van de kernen was geboren. Frank zou niet voor niets jarenlang betrokken zijn bij de Historische Vereniging Maartensdijk en bij haar periodiek Sint Maerten. Als schrijver en de laatste jaren als de facto eindredacteur. 

Muze
Loes vult aan: ‘Een andere vroege kennismaking was die met Muze in ’t Groen, een warm cultureel bad met de dorpsgemeenschap in de boerderij van Martin Verholt bij een optreden van conservatoriumstudenten’. Een van de loten van de Muze groeide uit tot Theater in ’t Groen, waaraan Loes als vrijwilliger en projectleider meewerkte, een van haar vele vrijwilligerstaken Loes was onder (veel) meer ook betrokken bij het prille begin van hospice Demeter en was daar jarenlang vrijwilligerscoördinator.

Landschap
Het behoud van het landschap en het doorgeven van het moois van Groenekan en omgeving staat hoog in het vaandel van Loes en Frank. Frank zette zich als secretaris van Brigida onder meer in voor een door de gemeente vast te stellen ‘Beschermd Dorpsgezicht Maartensdijk’ dat jammer genoeg nog niet door de gemeente werd opgepakt. De boodschap aan zijn - binnenkort - voormalige dorpsgenoten blijft onverkort ‘Blijf je bewust van het moois dat je in handen hebt! Houd Groenekan en de andere kernen groen!’ 

Ouderen
De bijzondere sociale aard van kernen als Groenekan met zijn vele enthousiast samenwerkende inwoners heeft de liefde van het vertrekkende echtpaar. Loes was initiatiefnemer bij projecten als ouderenhuisvesting en Eet eens meein Groenekan. Jammer genoeg is die ouderenhuisvesting nog steeds niet van de grond gekomen, maar het is een hartenwens van veel oudere Groenekanners om in hun dorp te kunnen blijven wonen. ‘Intussen’, merkt Frank op, ‘verkassen veel oudere Groenekanners nu noodgedwongen naar voorzieningen elders en verjongt het dorp snel’.

Saeck
Loes en Frank hebben genoten van het sociale leven in Groenekan. Frank was in de dorpsraad in 2009 betrokken bij de nog immer relevante door de gemeente vastgestelde Visie Groenekan. Daarnaast schreef hij regelmatig voor De Vierklank. Met vasthoudendheid attendeerde hij ook daar op het belang van natuur en milieu in het dorp in bijdragen met als kop: ‘Groenekan let op u Saeck’. Hij memoreert de recent gewonnen strijd om ’de groene kathedraal’ van het dorp niet te slachtofferen voor woningbouw. Hij nam daar vanuit Brigida met overtuiging aan deel. Hij hoopt nu ook, dat de omgeving van de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk niet bedorven gaat worden door met name zonneparken, en wellicht dat ook windturbines ons bespaard kunnen blijven. 

Betrokken
Loes en Frank verhuizen, maar verdwijnen niet uit beeld, vanuit Hilversum blijven ze geëngageerd. Dat is ook de boodschap van Loes, daarbij het belangrijke verenigings- en vrijwilligersleven in het westen van de gemeente De Bilt nog eens benadrukkend: ‘Blijf op elkaar betrokken’.

Frank sluit het interview af met de woorden: ‘Ben je bewust van het moois van zaken als het Noorderpark en het Bos Voordaan, van dit fraaie overgangsgebied tussen Utrechtse Heuvelrug en het polderland van het Groene Hart. Van hieruit heb je bijna alle Nederlandse landschapstypes onder handbereik!. Koester dat!’        

(Anne Doedens)