Logo vierklank.nl
Foto:

De Vierstee wordt leslokaal

Het voortgezet onderwijs is weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 1 maart. De belangrijkste maatregel, 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen onderling, betekent dat niet alle leerlingen tegelijk op school aanwezig kunnen zijn en er in de praktijk dus sprake zal zijn van een gedeeltelijke heropening. 

door Henk van de Bunt

Uitgangspunt is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft natuurlijk organisatorische gevolgen en daarom hebben scholen de eerste week van maart de ruimte om roosters aan te passen aan de maatregelen. 

Gemist
‘We zijn heel erg blij dat onze leerlingen weer een deel van de week naar school mogen’, zegt Gerda Casteel, directeur van Aeres VMBO Maartensdijk en Aeres MAVO Bilthoven. ‘We hebben ze gemist en zij hun klasgenoten en ons, dat weten we zeker. De afgelopen weken hebben we op beide locaties de vierde-klas-leerlingen, de eindexamenkandidaten, les gegeven op locatie. Dit blijven we natuurlijk doorzetten. Daarnaast zullen de leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar ook minimaal 1 dag per week op school les krijgen’.

Regels
‘Het rooster hiervoor is een hele puzzel. Want naast de lesdagen op school moet er ook nog digitaal les gevolgd worden. Van leerlingen en docenten vraagt dit veel schakelen. Tijdens de dagen op school houden we de coronaregels in acht; dat betekent 1,5 meter afstand, looproutes en hygiënemaatregelen. Dit lukt niet altijd met de ruimte en de grootte van de groepen. Veelal zullen we in halve groepen gaan werken. Gelukkig mogen leerlingen, net als in het basisonderwijs, in duo’s werken, waardoor we iets meer leerlingen in een lokaal kwijt kunnen’.

Bilthoven
In Bilthoven is dit probleem niet zo groot. Hier hebben we, zeker als we de gymzaal gaan inzetten, waarschijnlijk voldoende ruimte om in hele klassen te gaan werken. In ons gebouw aan de Dierenriem in Maartensdijk ligt dit anders, daar is de verbouwing gestart en kunnen we alleen de eerste verdieping en de buitenruimten gebruiken om lessen te geven. Daarom zullen we uitwijken naar o.a. De Vierstee en krijgen groepen uit Maartensdijk les in onze school in Bilthoven.

Vierstee
‘De Vierstee en misschien andere locaties in het dorp hebben we hard nodig omdat we ook een groep van ongeveer 50 leerlingen opvangen die thuis niet aan werken en leren toekomen. Niet iedere thuissituatie of leerling zelf is opgewassen tegen de opdracht om vanuit huis onderwijs te volgen. Op de dagen waarop deze leerlingen fysiek geen lessen volgen blijven we deze opvang bieden’.

Puzzel
‘We zijn hard aan het werk met deze roosterpuzzel: examenkandidaten, opvanggroepen, praktijklessen en minimaal een dag in de week voor de leerjaren 1,2 en 3, op verschillende locaties: alle leerlingen krijgen een plek. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk al onze leerlingen op school hebben en de lessen weer hervatten. We hebben alleen even tijd nodig. Uiterlijk maandag 8 maart draaien we met het volledige nieuwe rooster, vanaf 3 maart zullen we de praktijklessen, mentoractiviteiten en waar mogelijk theorielessen weer oppakken. Het digitale onderwijs blijft gewoon doorgaan’.

Locaties
Een hele klus, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en we de leerlingen met veel plezier en inzet onderwijs kunnen bieden. Zoals het er nu naar uitziet zal het hel schooljaar in het teken van corona staan. De Aeres locaties in Bilthoven en Maartensdijk pakken dit stap voor stap op. In maart richten we ons op een sluitend rooster en de aanmelding van nieuwe leerlingen, de maanden april en mei op de examens en na mei op de tweede fase van de verbouwing en het nieuwe schooljaar. In september 2021 starten we met ons allen met een breed VMBO in het vernieuwde schoolgebouw’.

Meer berichten