Logo vierklank.nl
Inwoners van De Bilt willen in ieder geval geen windmolen in hun achtertuin.
Inwoners van De Bilt willen in ieder geval geen windmolen in hun achtertuin. (Foto: )

Veel weerstand tijdens extra participatieavond duurzame energieopwekking

Vooral over de mogelijke komst van windmolens zijn de inwoners van de gemeente de Bilt niet te spreken. Zo zijn ze boos over de beperkte afstand tussen woningen en windmolens: die hoeft slechts 300 meter te zijn, terwijl de turbines zelf maar liefst 240 meter hoog worden. Wethouder Anne Brommersma benadrukte dat de gemeenteraad pas in april een besluit neemt over de komst van de windmolens en bij welke kansrijke locaties eventueel nader onderzoek plaatsvindt.

De extra participatieavond op 22 februari was bedoeld om bloot te leggen wat de zorgen zijn van inwoners als het gaat om de komst van windmolens en zonnevelden. Ook wil de gemeente kijken hoeveel draagvlak er is voor de mogelijke plannen. Tijdens het eerste deel van de avond werd door de gemeente informatie gegeven over de klimaatdoelen en werd een uitgevoerd onderzoek toegelicht. Dat onderzoek moest de mogelijkheden van windenergie en daarvoor kansrijke locaties binnen gemeente De Bilt in kaart brengen. Volgens het onderzoek zijn er in totaal vijf ‘meest kansrijke’ locaties.

Vragen
Vervolgens gaf een onderzoeker antwoord op de vele vragen die leefden. Verschillende inwoners zijn bijvoorbeeld bezorgd over laagfrequent geluid van windmolens: ‘je hoort het niet, maar het zou wel slecht zijn voor de gezondheid’. Ook ontstond er ophef over het feit dat zonnedaken op particuliere woningen niet meetellen bij het behalen van energiedoelen van de gemeente.

Deelsessies
Daarna konden inwoners verschillende deelsessies over zonnevelden of windmolens volgen waarbij ze al hun vragen kwijt konden. Tijdens het laatste gedeelte van de avond kwam de virtuele groep weer bijeen en konden ze al hun vragen stellen aan wethouder Anne Brommersma. Eerder konden inwoners al middels een enquête aangeven wat ze vinden van zonnevelden en windmolens in hun leefomgeving.

Verduurzamen
Het verduurzamen door de gemeente is onderdeel van een groter plan: het klimaatakkoord. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 50 procent zijn verminderd, in 2050 met 95 procent. Bovendien is het de bedoeling dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Om dit te bereiken is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s die allemaal hun eigen keuzes moeten maken op het gebied van duurzame energie. 

Ook tijdens de landelijke verkiezingen van 17 maart is duurzaamheid een belangrijk thema. Zo is er een aantal partijen voorstander van kernenergie, terwijl andere partijen daar op tegen zijn. Met alleen de bouw van kerncentrales kan overigens het klimaatdoel in 2030 niet behaald worden en zullen er nog steeds andere vormen van duurzame energie nodig zijn. (Marc Benschop)

Meer berichten