Logo vierklank.nl
Foto:

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Mede naar aanleiding van artikelen in De Vierklank over dit onderwerp stuurde ik naar de gemeente De Bilt het volgende: 

Mijne heren, 

Inzake de energiediscussie in onze gemeente schreef ik geruime tijd geleden een artikeltje; het betrof de giga-windmolen, die bij Rotterdam ergens op de Maasvlakte werd geplaatst. Afgezien van de energie, benodigd voor staalproductie van pyloon, turbinehuis en reductiekast en het niet of zeer moeilijk te recyclen wiekmateriaal ging dit artikel over de opbrengst. 

Uit de gegevens welke werden verstrekt zou deze molen, ca 240 m hoog, een vermogen leveren van 13 megawatt. Ik rekende dit eens na en afgerond klopt dit. Het vervelende is echter dat het rendement niet mee gerekend werd. De wet van de thermodynamica zegt dat bij deze energieomzetting een rendement van ca 50% slechts haalbaar is. (denk hierbij dat je achter de turbine geen vacuüm of stilstaande lucht kunt realiseren).

Ik denk dat het goed is dat u zich dit goed realiseert, alvorens - nog naast het probleem van, horizonvervuiling, geluid en de slagschaduw - u besluiten neemt om dergelijke windturbines in onze gemeente neer te zetten. Eindconclusie ‘bezint eer u begint’.

Ir. T.F.H.Werners, Bilthoven

Meer berichten